A+ A A-

Bài giảng Tiếng Anh English 6 Unit 7: Your house Lesson A3 – 5

Bài giảng Tiếng Anh English 6 Unit 7: Your house Lesson A3 – 5

 

1. Introduction:

I. OBJECTIVES:
- Match description with objectives.
- Identify places and their layout.
- Recall the S how to tell position of things.
+  There is/ are + noun + in/on near  + places.
II. LANGUAGE CONTENTS:
- Grammar: - Review
    - What is … ?
    - What are …?
    - Is there …?
    - Are there …?
- Vocabulary: words relating places and layouts.
-    Is it …?
-    Yes, it is .
-    No,  it isn’t.
-    Is there a …?
-    Yes, there is .
-    No, there isn’t.
-    Are there any…….?
-    Yes there are .
-    No, there aren’t.

 

2. Watch this lesson on TutEnglish.com by Power Point

 

English 6 Unit 7: Your house Lesson A3 – 5 Period 39 Is your house big? - Đây là bài Giảng Tiếng Anh 6 dạng giáo án điện tử giúp thầy cô tải về làm tài liệu giảng dạy, giúp các phụ huynh có căn cứ để dạy các con em mình ở nhà cho đúng với yêu cầu thầy cô. Giúp các bạn học sinh lớp 6 có những căn cứ để soạn và học Tiếng Anh bài này tốt nhất . Bài giảng này chỉ mang tính chất tham khảo, có thể có sơ suất. Xin thầy cô vui lòng điều chỉnh. Nếu có thắc mắc xin thầy cô để lại comment trong phần contact . Hãy vào http://tutenglish.com để có nhiều bài giảng mới hơn.

Bài giảng Tiếng Anh 6, English Lecture Grade 6, Dạy Tiếng Anh 6, Teaching English 6, Học tốt Tiếng Anh 6, Learn English 6, Trò chơi Tiếng Anh 6, Games For Learn English 6, Nghe Tiếng Anh 6, Listening English 6, Dạy tốt Tiếng Anh 6, How to Teach English to Grade 6 's student better.

3. Download this lesson on TutEnglish.com

 

>>> Nhấn vào link dưới để tải trực tiếp bài giảng này >>>Tải

>>> Nhấn vào link dưới để tải bộ tranh English 6 - Unit 7  >>>Tải

>>> Free Download this Lecture from : - Bài giảng Tiếng Anh 6 Unit 7 : Our House Lesson 1 A 3-5 Listen and read

>>> Free Download this Lecture from : - Bài giảng Tiếng Anh 6 Unit 7 : Our House Lesson 1 A 3-5Listen and read

Choose icon and lick here to Download materials for Teaching and learning This English Lecture

Home Power Point .FLV on You Tube Lesson Plan, Test, Exercise Contact - Email

 

__________________________________________________http://tutenglish.com______