A+ A A-

English 6 Unit 15: Country Lesson A1 – 4 - We are the world

  English 6 Unit 15: Country  Lesson A1 – 4 - We are the world

 

1. Introduction:

1. The aims and objectives:
- The aims: By the end of the lesson, students will be able to:
- Know the names of some countries around the world.
- How to ask and answer about nationality, language and the country’s name
2.- Objectives:
a. Language focus
* Vocab : world , country , nationality , language ...
 Grammar: Where are you from ?  I’m from Viet Nam
What’s his / her nationality ?  He / she is Vietnamese
Which language do you speak ?   I speak Vietnamese
b. Skills: Listening – Speaking – Writing – Reading.
3. Preparations:
1. Teacher: Text-book, lesson plan, pictures , radio, poster, ....
2.Students: Text-books, notebooks,  exercise books...

 

2. Watch this lesson on TutEnglish.com by Power Point

 

 

English 6 Unit 15: Country Lesson A1 – 4 Period 90 We are the worrld - Đây là bài Giảng Tiếng Anh 6 dạng giáo án điện tử giúp thầy cô tải về làm tài liệu giảng dạy, giúp các phụ huynh có căn cứ để dạy các con em mình ở nhà cho đúng với yêu cầu thầy cô. Giúp các bạn học sinh lớp 6 có những căn cứ để soạn và học Tiếng Anh bài này tốt nhất . Bài giảng này chỉ mang tính chất tham khảo, có thể có sơ suất. Xin thầy cô vui lòng điều chỉnh. Nếu có thắc mắc xin thầy cô để lại comment trong phần contact . Hãy vào http://tutenglish.com để có nhiều bài giảng mới hơn.

Bài giảng Tiếng Anh 6, English Lecture Grade 6, Dạy Tiếng Anh 6, Teaching English 6, Học tốt Tiếng Anh 6, Learn English 6, Trò chơi Tiếng Anh 6, Games For Learn English 6, Nghe Tiếng Anh 6, Listening English 6, Dạy tốt Tiếng Anh 6, How to Teach English to Grade 6 's student better.

3. Download this lesson on TutEnglish.com

 

>>> Nhấn vào link dưới để tải trực tiếp bài giảng này >>>Tải

>>> Nhấn vào link dưới để tải bộ tranh English 6 - Unit 15 >>>Tải

>>> Free Download this Lecture from : English 6 Unit 15: Country  Lesson A1 – 4 - We are the world

>>> Free Download this Lecture from : English 6 Unit 15: Country  Lesson A1 – 4 - We are the world

Choose icon and lick here to Download materials for Teaching and learning This English Lecture

Home Power Point .FLV on You Tube Lesson Plan, Test, Exercise Contact - Email

 

__________________________________________________http://tutenglish.com______