A+ A A-

English 6 Unit 7: Your house Lesson A1 – 2 Period 38 Is your house big?

English 6 Unit 7: Your house  Lesson A1 – 2 Period 38 Is your house big?

 

1. Introduction:

Minh: Is your house big?
Hoa  : No, it isn’t. It is small.
Minh: Is it old?
Hoa  : Yes, it is.
Minh: Is there a yard?
Hoa  : Yes, there is.
Minh: Is there a well?
Hoa  : No, there isn’t.
Minh: Are there any flowers in your yard?
Hoa  : Yes, there are.
Minh: Are there any trees?
Hoa  : No, there aren’t.

Dear Lan,
Thank you for your letter. I am in the country with my friend Thanh She lives in a beautiful house. There is a flower garden in front  of the house. There is a vegetable garden behind the house. To the left of the house, there is a lake. To the right of the house, there are tall trees. Here is a photo
Write soon.
Love,
Nga

 

2. Watch this lesson on TutEnglish.com by Power Point

 

English 6 Unit 7: Your house  Lesson A1 – 2 Period 38 Is your house big? - Đây là bài Giảng Tiếng Anh 6 dạng giáo án điện tử giúp thầy cô tải về làm tài liệu  giảng dạy, giúp các phụ huynh có căn cứ để dạy các con em mình ở nhà cho đúng với yêu cầu  thầy cô. Giúp các bạn học sinh lớp 6 có những căn cứ để soạn và học Tiếng Anh bài này tốt nhất . Bài giảng này chỉ mang tính chất tham khảo, có thể có sơ suất. Xin thầy cô vui lòng điều chỉnh. Nếu có thắc mắc xin thầy cô để lại comment trong phần contact . Hãy vào http://tutenglish.com để có nhiều bài giảng mới hơn.

Bài giảng Tiếng Anh 6, English Lecture Grade 6, Dạy Tiếng Anh 6, Teaching English 6,  Học tốt Tiếng Anh  6, Learn English 6, Trò chơi Tiếng Anh 6, Games For Learn English 6, Nghe Tiếng Anh 6, Listening English 6, Dạy tốt Tiếng Anh 6, How to Teach English  to Grade 6 's student better.

3. Download this lesson on TutEnglish.com

 

>>> Nhấn vào link dưới để tải trực tiếp bài giảng này  >>>Tải

>>> Nhấn vào link dưới để tải  bộ tranh English 6 - Unit 7 >>>Tải

>>> Free Download this Lecture from : - Bài giảng Tiếng Anh 6  Unit 7 : Our House Lesson 1 A 1-2 Listen and read

>>> Free Download this Lecture from - Bài giảng Tiếng Anh 6  Unit 7 : Our House Lesson 1 A 1-2 Listen and read

Choose icon and lick here to Download materials for Teaching and learning This English Lecture

Home Power Point .FLV on You Tube Lesson Plan, Test, Exercise Contact - Email

 

__________________________________________________http://tutenglish.com______