A+ A A-

10 th Grade English Lectures

Phân phối chương trình Tiếng Anh 10 - Cơ bản - theo Chuẩn Kiến thức kĩ năng

Phân phối chương trình Tiếng Anh 10 - Cơ bản  - theo Chuẩn Kiến thức kĩ năng - Thưa thầy cô và các bạn. Đây là Phân phối chương trình Tiếng Anh  lớp 10 - Ban Cơ bản  - theo Chuẩn Kiến thức kĩ năng Của Bộ Giáo dục và đào tạo quy định cho năm  học 2013 - 2014 . Trong năm học này Bộ quy định cho 35 tuần thực học suốt 2 học kì là 105 tiết  1 tuần 3 tiết. Đây là văn bản mới nhất mời thầy cô quan tâm - Tải về miễn phí

Read more...