A+ A A-

English 6 Unit 7: Your house Lesson A1 – 2 Period 38 Is your house big?

English 6 Unit 7: Your house  Lesson A1 – 2 Period 38 Is your house big? - Đây là bài Giảng Tiếng Anh 6 dạng giáo án điện tử giúp thầy cô tải về làm tài liệu  giảng dạy, giúp các phụ huynh có căn cứ để dạy các con em mình ở nhà cho đúng với yêu cầu  thầy cô. Giúp các bạn học sinh lớp 6 có những căn cứ để soạn và học Tiếng Anh bài này tốt nhất . Bài giảng này chỉ mang tính chất tham khảo, có thể có sơ suất. Xin thầy cô vui lòng điều chỉnh. Nếu có thắc mắc xin thầy cô để lại comment trong phần contact . Hãy vào http://tutenglish.com để có nhiều bài giảng mới hơn.

Read more...

English 6 Free Lectures - Tổng hợp Bài giảng Tiếng Anh 6

English 6 Free Lectures - Tổng hợp Bài giảng Tiếng Anh 6 Đây là tổng hợp tất cả  những bài giảng Tiếng Anh Lớp 6 - Chương trình hiện hành . Dành cho thầy cô giáo và các bạn quan tâm đến việc dạy và học Tiếng Anh 6. Thầy cô và các bạn hãy nhấp vào link phía dưới để tải về .

Read more...

English 6 Unit 15: Country Lesson A5 – 6 - Write a postcard

English 6 Unit 15: Country Lesson A5 – 6 Period 91 Write a postcard - Đây là bài Giảng Tiếng Anh 6 dạng giáo án điện tử giúp thầy cô tải về làm tài liệu giảng dạy, giúp các phụ huynh có căn cứ để dạy các con em mình ở nhà cho đúng với yêu cầu thầy cô. A. The aims and objectives:     
1-The aims:    By the end of the lesson, students will be able to know about other countries, how to use their names, nationalities, and languages vocabulary to talk about where people are from.
2- Objectives:

Read more...

Subcategories