A+ A A-

Đề Thi Tiếng Anh Lớp 8 - English Test Paper For Grade 8

Đề Kiểm tra Tiếng Anh 8 Học Kì 1 - Đề 1 Năm học 2017 - 2018

Đề Kiểm tra Tiếng Anh 8  Học Kì 1 - Đề 1 Năm học 2017 - 2018

Chào thầy cô và các bạn.

Đây là đề Kiểm tra Tiếng Anh Lớp 8  Năm học 2017 - 2018 cuối học kì i theo chương trình hiện hành. Đề Kiểm tra thiết kế theo ma trận 4 mức độ ( nhận biết , thông hiểu , vận dụng và vận dụng cao) Có đáp án biểu điểm rõ ràng. Tutenglish.com nghĩ rằng đây là tài liệu hay giúp cho thầy cô hay các bạn học sinh ôn tập tốt  cho kì thi cuối học kì 1 này. Xin cảm ơn.

Read more...