Các bài nghe Tiếng Anh Lớp 4 - Let's Learn English - Book 2

Thưa thầy cô và các bạn. Đây là Tập hợp các bài nghe trong cuốn Let's Learn English - Book 2 - Education Publishing House Vietnam. Các bài nghe này nằm trong một file. Thầy cô chỉ việc tải về và giải nén ra . Sau đó chèn vào bài giảng Powerpoint hay copy cả file dạng mp3 này mở trên các thiết bị phát âm thanh một cách dễ dàng. Chúc thầy cô tìm thấy tài liệu hay. và thầy cô hãy thường xuyên vào http://TutEnglish.com để có nhiều tài liệu khác nhé.

Các bài nghe Tiếng Anh Lớp 4 - Let's Learn English - Book 2

1. Introduction:
Thưa thầy cô và các bạn. Đây là Tập hợp các bài nghe trong cuốn Let's Learn English - Book 2 - Education Publishing House Vietnam. Các bài nghe này nằm trong một file. Thầy cô chỉ việc tải về và giải nén ra . Sau đó chèn vào bài giảng Powerpoint hay copy cả file dạng mp3 này mở trên các thiết bị phát âm thanh một cách dễ dàng. Chúc thầy cô tìm thấy tài liệu hay. và thầy cô hãy thường xuyên vào http://TutEnglish.com để có nhiều tài liệu khác nhé.

2. Preview this documents:

______________________________

______________________________

3. Author: tutenglish.com

4. Language: English

5. Document Type: .rar

6. Size: 111.95MB

Download Free this documents: Please choose one of these links to download

Link from >>> Tải các bài nghe Tiếng Anh Chương trình Let's Learn English Book 2 - Lớp 4

 

Note: This lesson plans is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this document distribution . Thanks !

{plusone}
Math Test Grade 3 - 2013 - 1014
  Google Plus

 

================================ http://tutEnglish.com===============

Top