LINK TẢI TOÀN BỘ CÁC GIÁO TRÌNH TIẾNG ANH PHỔ BIẾN NHẤT TẠI VIỆT NAM

LINK TẢI TOÀN BỘ CÁC GIÁO TRÌNH TIẾNG ANH PHỔ BIẾN NHẤT TẠI VIỆT NAM (ĐẦY ĐỦ PDF+MP3+VIDEO + ITOOLS (nếu có)).
“Sự san sẻ hay cho đi cũng là một NIỀM HẠNH PHÚC rất lớn, xin đừng giữ những TL này cho riêng mình bạn nhé, hãy chia sẻ cho những ai cần".
PHẦN 1: LINK TẢI CÁC GIÁO TRÌNH DÀNH CHO TRẺ EM.
3. Trọn bộ FAMILY & FRIENDS: http://frenglish.ru/22-family-and-friends-1.html
4. Trọn bộ PLAY TIME: http://frenglish.ru/playtime.html
5. Trọn bộ KID'S BOX: http://frenglish.ru/kids_box.html
6. Trọn bộ OXFORD GRAMMAR FOR SCHOOL: http://frenglish.ru/oxford_grammar_for_schools.html
7. Trọn bộ BIG SCIENCE: http://frenglish.ru/big_science.html
8. Trọn bộ: FUN FOR STARTERS của Cambridge: http://frenglish.ru/cambridge_fun_for.html
9. Trọn bộ EVERYBODY UP: http://frenglish.ru/everybody_up.html
10. Trọn bộ HAPPY HEART: http://frenglish.ru/happy_hearts.html
14. Trọn bộ HAPPY HOUSE: http://frenglish.ru/happy_house.html
15. Trọn bộ Primary Reading and Writting Skills: http://frenglish.ru/oxford_primary_skills.html
16. Trọn bộ Primary Foundation Skills - Reading and Writing Comprehension: http://frenglish.ru/primary_foundation_skills.html
17. Trọn bộ Our Discovery Island: http://frenglish.ru/our_discovery_island.html
18. Trọn bộ SIDE BY SIDE: http://frenglish.ru/side_by_side.html
19. Trọn bộ FOCUS: http://frenglish.ru/focus.html
21. Trọn bộ OXFORD DICTIONARIES: http://frenglish.ru/macmillan_primary_grammar.html
22. Trọn bộ ENGLISH THROUGH PICTURE: http://frenglish.ru/english_through_pictures.html
27. Trọn bộ luyện thi YLE CAMBRIDGE TEST FLYERS : https://cloud.mail.ru/public/N4on/wDj7zJw2m
28. Trọn bộ luyện thi YLE CAMBRIDGE TEST MOVERS : https://cloud.mail.ru/public/G6wQ/RSmGvNE3z
29. Trọn bộ luyện thi YLE CAMBRIDGE TEST STARTERS: :https://cloud.mail.ru/public/9qED/bJyQAex13
30. Trọn bộ FUN FOR FLYERS: https://cloud.mail.ru/public/KNBT/UhUuHpuoP
31. Trọn bộ FUN FOR MOVERS: https://cloud.mail.ru/public/2yDp/diRAa3GbY
32. Trọn bộ Trọn bộ FUN FOR STARTERS: https://cloud.mail.ru/public/2yDp/diRAa3GbY
33. Trọn bộ STORY FUN FOR STARTERS, MOVERS, FLYERS: https://cloud.mail.ru/public/FnDL/oiysucUMT
34. Trọn bộ đề thi thử chứng chỉ YLE CAMBRIDGE STARTERS, MOVERS, FLYERS: https://cloud.mail.ru/public/Jxyn/1rSsavPrd
35. Trọn bộ luyện nghe chuẩn bị cho kỳ thi chứng chỉ YLE CAMBRIDGE STARTERS, MOVERS, FLYERS: https://cloud.mail.ru/public/9A2Z/s5vzAMSj3
36. Trọn bộ GT chuẩn bị cho kỳ thi chứng chỉ YLE CAMBRIDGE STARTERS, MOVERS, FLYERS TEST PLUS: https://cloud.mail.ru/public/918d/MahNbxmr6
37. Trọn bộ GT chuẩn bị cho kỳ thi chứng chỉ YLE CAMBRIDGE STARTERS, MOVERS, FLYERS kỹ năng đọc viết: https://cloud.mail.ru/public/5TiJ/UwuZmGs7Q
38. Trọn bộ HOME FUN BOOKLET chuẩn bị cho kỳ thi chứng chỉ YLE CAMBRIDGE STARTERS, MOVERS, FLYERS: https://cloud.mail.ru/public/8kmn/SHbq8FhTp
39. Trọn bộ GO STARTERS, GO MOVERS, GO FLYERS: https://cloud.mail.ru/public/Lq59/b7CsqoYuh
40. Trọn bộ PUZZLE TIME FOR STARTERS, GO MOVERS, GO FLYERS: https://cloud.mail.ru/public/FH7d/9VhzmEvYh
Nguồn sưu tầm
Top