Danh sách các bộ tài liệu Tiếng Anh các cấp có trên Tutenglish

Danh sách các bộ tài liệu  Tiếng Anh các cấp có trên Tutenglish

Đây là Danh sách các bộ tài liệu  Tiếng Anh các cấp có trên Tutenglish. Thầy cô muốn có bộ nào xin nhấn vào đây để liên hệ  để có tài liệu . Xin cảm ơn

Bộ số

 

GIÁ (đơn vị: nghìn đồng)

DÀNH CHO CẤP

2222ĐỊNH

DẠNG

 3334

1

50 ĐỀ HSG 9 (+ 12 ĐỀ CHUYÊN)  (Dùng cho hsg, ôn vào chuyên)

50

2

WORD

Có key

2

BT TỰ LUẬN THEO 20 CHUYÊN ĐỀ NGỮ PHÁP (Ôn luyện thi vào 10, hsg, thpt)

69

23

WORD

Có key

3

2 VĂN PHẠM TA (Ngữ pháp chi tiết cho giáo viên và hs)

50

123

WORD

Ko có bt

4

BỘ BÀI GiẢNG GVDG THCS (Ppt, giáo án, audio..)

50

2

WORD/PPT

Ko có bt

5

BỘ BÀI GiẢNG GVDG THPT (Ppt, giáo án, audio..)

50

3

WORD/PPT

Ko có bt

6

BT theo 15 CHỦ ĐIỂM NGỮ PHÁP (BT chia theo từng chuyên đề)

50

23

WORD

Có key

7

Lý thuyết + bt theo 9 CHỦ ĐỀ ÔN THI (BT chia theo từng chuyên đề)

50

23

WORD

Có key

8

PRO S (Sách file word)

50

23

WORD

Có key (để cả ở file số 73)

9

TỰ HỌC ĐỘT PHÁ (Sách file word)

50

23

WORD

Có key (để cả ở file số 73)

10

18 đề thpt form 50 (Mức độ dễ - Dùng cho hs làm đề lần đầu, hs TB, Khá)

50

3

WORD

có key

11

192 ĐỀ THI  THPT CÓ LGCT (Giải thích chi tiết các đáp án, dịch)

99

3

WORD

Có Lời giải chi tiết

12

SÁCH BỨT PHÁ (Sách file word) (Giải thích chi tiết các đáp án, dịch)

50

23

WORD

Có Lời giải chi tiết

13

40 ĐỀ VÀO 10 + 6 ĐỀ CHUYÊN (Dùng cho hs thcs ôn thi vào 10)

50

2

WORD

Có key

14

60 ĐỀ THI  THPT QG CÓ LGCT (Giải thích chi tiết các đáp án, dịch)

50

3

WORD

Có Lời giải chi tiết (trùng bộ 11)

15

NGỮ PHÁP + BT TA THCS (2) 6789

50

2

WORD

ko key

16

2 FILE CHUYÊN ĐỀ + BT KÈM THEO (Lý thuyết + bt áp dụng theo mức độ nhận thức từ dễ đến khó)

50

23

WORD

Có key

17

SÁCH HACK NÃO 1500 TỪ TA (File mềm pdf + audio - rẻ =1/5 trên mạng)

50

123

PDF

TỪ VỰNG

18

BỘ 400 BÀI ĐỌC LGCT (Giải thích chi tiết các đáp án, dịch)

50

23

WORD

Có Lời giải chi tiết

19

20 ĐỀ VÀO 10 CHUYÊN ANH (Dùng cho HSG)

50

2

WORD

7/20 đề có key

20

100 test (advanced) + np nâng cao (Dùng cho HSG)

50

23

WORD

Có key

21

2 sách Tự Học Luyện Thi 99, TỔNG ÔN TẬP LHT 119 (Sách file word)

50

3

WORD

Có key (để cả ở file số 73)

22

BỘ 5800 CÂU TN THEO CĐ (Giải thích chi tiết các đáp án, dịch)

59

23

WORD

Có Lời giải chi tiết

23

BT 6,7 (Bt bám sát theo Unit)

50

2

WORD

6 có key, 7 ko có key

24

BỘ 2000 CÂU TN(CO KEY)+ BT NANG CAO 9 (NOKEY) (Ôn Ngữ pháp + thi vào 10, hsg)

50

2

WORD

2000 có lời giải chi tiết, bt 9 ko key

25

BỘ 480 CÂU VLC (Luyện viết lại câu giữ nguyên ý)

50

2

WORD

Có key

26

BT 8 (Bt bám sát theo Unit)

50

2

WORD

Có key

27

BT TA LỚP 3,4,5 (tặng kèm bài tập ioe 345) (Bt bám sát theo Unit)

99

1

WORD

3 Có key, 4,5 ko key

28

24 ĐỀ (Ngân hàng đề ôn luyện vào 10 - Dành cho hs TB, Khá)

50

23

WORD

Có key

30

SÁCH 1750 CÂU ĐỒNG NGHĨA (Sách file word)

50

23

WORD

Có key

31

BT BÁM SÁT 10,11,12 (bộ 1) (Bt bám sát theo Unit)

89

3

WORD

Có key

32

BT TA 9 (2 QUYỂN) (Bt bám sát theo Unit)

50

2

WORD

ko key

33

BT TRẮC NGHIỆM THEO CĐ (Bài tập chia theo chuyên đề dùng cho hs thcs)

50

23

WORD

ko key

34

LUYỆN BT TỰ LUẬN THEO CĐ (Bài tập chia theo chuyên đề dùng cho hs thcs)

50

23

WORD

ko key

35

870 CÂU TN NÂNG CAO (Dùng cho HSG)

50

23

WORD

Có key

36

413 CÂU (600 MẪU) VIẾT LẠI CÂU (Ôn các mẫu viết lại câu)

50

23

WORD

ko có key

37

28 ĐỀ HSG 12 (Dùng ôn thi HSG)

50

3

WORD

Có key

38

BỘ 32 ĐỀ TS ĐH, CĐ 2001-2006 (Đề form cũ có cả tự luận + trắc nghiệm- mức độ khó)

50

 

WORD

Có key

39

BÀI TẬP THEO UNIT TiẾNG ANH 6789 + NP TỪNG UNIT

99

2

WORD

Có key

40

20 ĐỀ ĐH FORM CŨ (Đề form cũ có cả tự luận + trắc nghiệm- mức độ khó)

50

3

WORD

65 CÂU TN CÓ KEY, 5 CÂU TL KO CÓ KEY

41

ĐIỂM ĐỀ ĐH CÁC NĂM THEO CĐ (Các câu theo chuyên đề được lọc từ đề các năm)

119

3

WORD

Có key

42

NGỮ PHÁP + BT TA (Giải thích chi tiết các đáp án, dịch)

50

23

WORD

Có Lời giải chi tiết

43

 Bộ tài liệu 17 ĐỀ HSG 9, 2400 CÂU LUYỆN THI CHUYÊN ANH (dùng cho hsg)

50

2

WORD

17 đề có Key, 2400 câu ko có key

44

30 ĐỀ THI THỬ VÀO 10 (Ngân hàng đề ôn luyện vào 10)

50

2

WORD

Có key

45

60 ĐỀ THI VÀO 10 (Ngân hàng đề ôn luyện vào 10 - Cho hs làm sau khi đã luyện chuyên đề)

50

2

WORD

Có key

46

20 ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ( Mức độ khó hơn đề Minh họa 2017,2018,2019)

50

3

WORD

Có key

47

NGỮ PHÁP TiẾNG ANH (BẢN TiẾNG ANH)

50

23

WORD

Ko có bt

48

(4000)SÁCH CHINH PHỤC 4000 TỪ(File mềm pdf - rẻ =1/5 trên mạng)

50

123

PDF

Ko có bt

49

BỘ 3400 CÂU BT NGỮ PHÁP (400 cơ bản + 3000 câu nâng cao) (Dùng cho hs Khá, giỏi )

50

23

WORD

Có key

50

VĂN PHẠM TH TA THCS (Dùng cho giáo viên và hs thcs)

50

2

WORD

ko bt

51

LT + BT ÔN VÀO 10 (Bt hay sát với đề thi vào 10)

50

2

WORD

Có key

52

BỘ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM THEO 35 CHUYÊN ĐỀ (Bt chia nhỏ theo 35 chuyên đề Ngữ Pháp cực hay)

59

23

WORD

Có key

53

Bộ 26 BÀI NGHE TiỂU HỌC (Luyện nghe cho hs tiểu học)

50

1

WORD

Có key + TAPESCRIPT

54

BỘ 15 BÀI NGHE THCS, HSG 9 (Luyện nghe cho hs thcs)

50

2

WORD

Có key + TAPESCRIPT

55

BỘ 730 CÂU TỪ VỰNG + BiẾN ĐỔI TỪ (Luyện làm câu từ vựng trong các đề thi)

50

23

WORD

Có key

56

BT TiẾNG ANH 6 THEO UNIT (Bt bám sát theo Unit)

50

2

WORD

Có key

57

BT CỦNG CỐ NP THCS (Bài tập TỰ LuẬN chia theo 16 chuyên đề ngữ pháp hay)

50

23

WORD

Có key

58

31 ĐỀ ÔN THI HSG TA 6 (Ngân hàng đề hsg tiếng anh 6)

50

2

WORD

ko có key

59

BỘ 30 ĐỀ TRẮC NGHIỆM ôn thi vào 10 (Luyện thi vào 10 cho hs thcs)

50

2

WORD

Có key

60

BỘ 50 ĐỀ THI TA 8 (Có trắc nghiệm và tự luận)

50

2

WORD

ko có key

61

BỘ violympic giải toán bằng TA lớp 1245 (Luyện thi Violympic)

50

1

WORD

ko có key

62

BT TA 9 (ko key) + 10 đề vào 10 (có key) (Ngân hàng bài tập bám sát + đề luyện)

50

2

WORD

co key + ko key

63

17 đề TA 6 + 365 câu TN NP + Ngữ pháp TA thcs (Combo 3 tài liệu tiếng Anh dùng cho lớp 6)

50

2

WORD

Có key

64

BỘ 30 BÀI ĐỌC HiỂU (ĐỤC LỖ)

50

23

WORD

Có key

65

BỘ BÀI TẬP THEO CHUYÊN ĐỀ (11 chuyên đề )

50

23

WORD

Có key

66

TỰ HỌC NGỮ PHÁP TiẾNG ANH (41 Bài ngữ pháp chi tiết) + tặng Grammar in practice 1(pdf) (bài tập)

50

23

WORD

Có key

67

BỘ 1000 CÂU ÔN THI HSG chuyên đề ViẾT LẠI CÂU

50

23

WORD

Có key

68

BỘ CHUYÊN ĐỀ 02: 28 ĐỀ MỤC NGỮ PHÁP (LT + BT ÁP DỤNG - Đáp án + giải thích đáp án)

99

23

WORD

Có key

69

3 BỘ 16 ĐỀ (CÓ KEY) + 20 ĐỀ (NO KEY) VÀO 10, 43 BÀI ĐỌC (NO KEY)

50

2

WORD

Có key + KO KEY

70

NGỮ PHÁP + BT CƠ BẢN --> NÂNG CAO

50

23

WORD

Có key

71

550 CÂU ViẾT LẠI

50

23

WORD

Có key

72

BỘ 65 ĐỀ HSG TiẾNG ANH 6

50

2

WORD

có key + ko có key

73

BỘ 5 SÁCH: TỰ HỌC LUYỆN THI, PRO S, TỰ HỌC ĐỘT PHÁ, TỔNG ÔN TẬP, BỨT PHÁ ĐiỂM THI

50

23

WORD

CÓ KEY

74

Chuyên đề Lt + bt hay

50

23

WORD

ko có key

75

NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN (DÙNG CHO DẠY ĐẠI TRÀ CẤP THCS)

50

2

WORD

 

76

NGỮ PHÁP + BT tiếng Anh THCS, ÔN VÀO 10

50

2

WORD

ko có key

77

BT THEO CHUYÊN ĐỀ (25 CHUYÊN ĐỀ)

50

23

WORD

ko có key

78

VĂN PHAM THỰC HÀNH

50

2

WORD

 

79

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI + BT ÁP DỤNG + 50 ĐỀ VÀO 10

50

2

WORD

ko có key

80

23 đề ktr 1 tiết lớp 7, 9

50

2

WORD

CÓ KEY

81

bt tieng anh 11 (ct 7 năm)

50

3

WORD

CÓ KEY

82

BT theo chuyên đề (22 file lẻ)

69

23

WORD

CÓ KEY

83

2000 câu thi chứng chỉ ABC

50

23

WORD

CÓ KEY

84

4100 trinh do B

50

3

WORD

CÓ KEY

85

BT tiếng anh Mai Lan Hương lớp 9,10,11, 12

119

23

WORD

lớp 11 có key, 9,10,12 ko key

86

BT TA 6

50

2

WORD

có key

87

COMBO TAI LIEU TA THCS( 21 ĐỀ HSG9, BT 6,7

50

2

WORD

ĐỀ CÓ KEY, BT KO KEY

88

CHUYÊN ĐỀ NP TA - 18 chuyên đề NP ( 3)

59

23

WORD

CÓ KEY

89

BT TIẾNG ANH 6789

50

2

PDF

CÓ KEY

90

30 ĐỀ LUYỆN THI THPT LƯU HOẰNG TRÍ

Tặng ko bán

3

PDF

CÓ LỜI GIẢI CT

91

3 SÁCH ÔN THI 12: GIẢI THÍCH NP TIẾNG ANH, BT CĐ NP TIẾNG ANH 12, LUYỆN ĐỀ THPT

Tặng ko bán

3

PDF

CO KEY

92

3 sách: Giải thích NP (Vũ M Phương), Giải thích NP (Windy), Pro S 2 (Vũ M Phương)

Tặng ko bán

3

PDF

CO KEY

93

2 sách: Luyện đề (cô Nguyệt Ca), HD nhanh kì thi thpt qg 2016,17 (cô Quỳnh Trang)

Tặng ko bán

3

PDF

CÓ LỜI GIẢI CT

94

4 quyển Tiếng Anh Nâng Cao thcs 1234 tương đương với lớp 6789

Tặng ko bán

2

PDF

CÓ KEY

95

Sách: EM HỌC GiỎI TiẾNG ANH 6 (tập 1,,2)

Tặng ko bán

2

PDF

ko có key

96

Sách: EM HỌC GiỎI TiẾNG ANH 345

Tặng ko bán

1

PDF

ko có key

97

BT TIEẾNG ANH 6789 thí điểm (hệ 10 năm)

99

2

WORD

CÓ KEY

98

BT LUYỆN ĐỌC: 43 BÀI ĐỤC LỖ LUYỆN VÀO 10

50

2

WORD

ko có key

99

1500 CÂU TN NGỮ PHÁP, TV + 600 CÂU ViẾT LẠI (TRẮC NGHIỆM)

50

23

WORD

CÓ LỜI GiẢI CT

100

30 ĐỀ VÀO 10 MỚI NHẤT (TL +TN) 2018-2019,2019-2020

50

2

WORD

CÓ KEY

101

19 ĐỀ HSG 8

50

2

WORD

CÓ KEY

102

BT TiẾNG ANH LỚP 12345 (LUYỆN THÊM)

99

1

WORD

ko có key

103

110 đề form cũ 80 câu (ADVANCED)

50

3

WORD

CÓ KEY

104

8 CHUYÊN ĐỀ LT + BT (BT NHIỀU)

50

23

WORD

CÓ KEY

105

LT + 400 CÂU BT VIẾT LẠI CÂU

50

23

WORD

ko có key

106

BỘ 17 ĐỀ THI ĐH FORM CŨ 80 CÂU

50

3

WORD

CÓ KEY

107

 Tài liệu LUYỆN THI THEO 29 CHUYÊN ĐỀ: (TL Đại học Quốc Gia) quyển 2

89

3

WORD

CÓ KEY

108

TUYỂN TẬP 51 ĐỀ VIẾT LUẬN + BÀI MẪU (tặng 320 câu viết lại có key)

50

2

WORD

CÓ KEY

109

BT TiẾNG ANH LƯU HoẰNG TRÍ

50

2

WORD

CÓ KEY

110

 BT TIẾNG ANH 9 CT MỚI (BÙI VĂN VINH)

50

2

WORD

CÓ KEY

111

 Advanced Language Practice with key

50

3

WORD

CÓ KEY

112

CONG PHÁ ĐỀ TIENG ANH VÀO 10 (8+)

50

2

WORD

CÓ KEY

113

ÔN THI VÀO 10 NGUYỄN THỊ CHI - NG HỮU CƯƠNG

50

2

WORD

CÓ KEY

114

25 ĐỀ VÀO 10 TỰ SoẠN

50

2

WORD

CÓ KEY

115

ÔN THI VÀO 10 BÙI ÁNH DƯƠNG

50

2

WORD

CÓ KEY

116

Bộ Practice có FILE NGHE khối lớp 345 của BGD

50

1

WORD

ko có key

117

ĐỀ HSG 6789

50

2

WORD

CÓ KEY

118

BT TIẾNG ANH 6 THÍ ĐIỂM (VŨ THỊ PHƯỢNG)

50

2

WORD

CÓ KEY

119

BT TIẾNG ANH 7 THÍ ĐIỂM (VŨ THỊ PHƯỢNG)

50

2

WORD

CÓ KEY

120

BT TIẾNG ANH 7 THÍ ĐIỂM (KIM HIỀN)

50

2

WORD

CÓ KEY

121

BT CUỐI TUẦN TIẾNG ANH 9 THÍ ĐIỂM (ĐẠI LỢI)

50

2

WORD

CÓ KEY

122

BT TIẾNG ANH 10 THÍ ĐIỂM (ĐẠI LỢI)

50

2

WORD

CÓ KEY

123

BT TIẾNG ANH 10 THÍ ĐIỂM (TỰ SOẠN, BT NHIỀU, HAY)

30

2

WORD

CÓ KEY

124

BT TIẾNG ANH 8 THÍ ĐIỂM (BÙI VĂN VINH, HẰNG NGUYỄN)

50

2

WORD

CÓ KEY

125

BT TIẾNG ANH  8 THÍ ĐIỂM (ĐẠI LỢI)

50

2

WORD

CÓ KEY

126

 BÀI TẬP TIENG ANH 11 CT THÍ ĐIỂM - (TỰ SOẠN)

30

3

WORD

CÓ KEY

127

 BÀI TẬP TIENG ANH 12 CT THÍ ĐIỂM - (TỰ SOẠN)

30

3

WORD

CÓ KEY

128

BT TIẾNG ANH 9 THÍ ĐIỂM (LƯU HOĂNG TRÍ)

50

2

WORD

CÓ KEY

129

BT TIẾNG ANH 6 THÍ ĐIỂM (LƯU HOĂNG TRÍ)

50

2

WORD

CÓ KEY

130

BT TIẾNG ANH 7 THÍ ĐIỂM (LƯU HOĂNG TRÍ)

50

2

WORD

CÓ KEY

131

BT TIẾNG ANH 8 THÍ ĐIỂM (LƯU HOĂNG TRÍ)

50

2

WORD

CÓ KEY

132

BT TIẾNG ANH 10 THÍ ĐIỂM (LƯU HOĂNG TRÍ)

50

3

WORD

CÓ KEY

133

CHINH PHỤC ĐỀ VÀO 10

50

2

WORD

CÓ KEY

134

LUYỆN CHUYÊN SÂU TA 9

50

2

WORD

CÓ KEY

135

TUYỂN TẬP ĐỀ VÀO 10:

50

2

WORD

CÓ KEY

136

Bộ ĐỀ THI HK1,2 KHỐI 345 (CÓ LISTENING, CÓ FILE AUDIO):

50

2

WORD

ko có key (dễ)

137

80 đề (30 đề vào 10, 50 đề hsg 9)

50

2

WORD

CÓ KEY

138

TL LUYỆN VÀO LỚP 6: CHUYÊN ĐỀ + BT CHUYÊN ĐỀ + ĐỀ THI

50

2

WORD

CÓ KEY

139

CHUYÊN ĐỀ + BT THEO CĐ

50

23

WORD

CÓ KEY

140

20 ĐỀ THPT QG cô MAI PHƯƠNG

50

3

WORD

LỜI GiẢI CHI TiẾT

141

Truyện ddorremon English

50

123

pdf

 

142

BT ÔN TẬP NP THEO CĐ

50

23

WORD

CÓ KEY

143

Ôn tập + Bài tập WORD FORM theo từng unit lớp 9:

50

2

WORD

CÓ KEY

144

SÁCH Tuyển Tâp Từ Vựng theo Unit Tiếng Anh 6789

50

2

WORD

CÓ KEY

145

80 đề thpt qg

50

3

WORD

LỜI GiẢI CHI TiẾT

146

BT NGỮ PHÁP THCS

50

2

WORD

ko có key (dễ)

147

1000 câu trắc nghiệm NP tiếng Anh

50

23

WORD

CÓ KEY

148

Sổ tay tiếng Anh 6 (thí điểm)

50

2

PDF

CÓ KEY

149

BÀI TẬP TIẾNG ANH 12 (16 UNIT - CT CŨ)

50

3

WORD

CÓ KEY

150

600 câu viết lại

50

23

WORD

ko có key (dễ)

151

Tl luyện thi + 20 đề thi viên chưc tiếng Anh

50

 

WORD

ko có key

152

100 đề lơp 6, 100 đề 7,8 + 17 đề hsg 9 + 150 bài luận mẫu

50

2

WORD

CÓ KEY

153

 Bộ đề HSG Lớp 6, 7, 8

50

2

WORD

ko có key

154

CÔNG PHÁ ĐỀ ANH 2019 (605 trang)

50

3

WORD

CÓ KEY

155

BT THEO CĐ NGỮ PHÁP THCS

50

2

WORD

CÓ KEY

156

Bộ flashcard lớp 345

50

1

PDF

 

157

TỔNG HỢP TOÀN BỘ NGỮ PHÁP + BT TIẾNG ANH 4, 5 

50

1

WORD

Có key

158

Tài liệu LUYỆN THI THEO 5 CHUYÊN ĐỀ; 66 ĐỀ MỤC NGỮ PHÁP..: (TL Đại học Quốc Gia) quyển 1

50

3

WORD

Có key

159

38 ĐỀ VÀO LỚP 6

50

2

WORD

ko có key

160

LUYỆN CHUYÊN SÂU 4 KHỐI 6789

99

2

WORD

Có key

161

BT TiẾNG ANH 6789 BÙI VĂN VINH

99

2

WORD

Có key

162

Bộ 1000 câu trắc nghiệm lấy 9+ (mức độ khó) tác giả Trang Anh. CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT
2. CÁC LỖI THƯỜNG GẶP KHI SỬ DỤNG TỪ LOẠI TIẾNG ANH - tác giả PHẠM THỊ MỸ TRANG

50

23

WORD

Có key

163

BT THEO CHUYÊN ĐỀ TỪNG LỚP 6789 (MỖI LỚP 5- 10 CHUYÊN ĐÊ)

119

2

WORD

Có key

164

4 TẬP 120 ĐỀ VÀO 10 FORM HÀ NỘI VÀ CÁC TỈNH THÀNH KHÁC

50

2

WORD

Có key

165

TL LUYỆN ĐỌC 40 BÀI CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT, DỊCH BÀI ĐỌC (TẬP 1, TẬP 2).

50

23

WORD

Có key

167

ITOOL FAMILY AND FRIEND 12345

99

1

Phần mềm tương tác

 

168

400 BÀI ĐỌC

50

23

WORD

 

169

VỞ LUYỆN TỪ VÀ MẪU CÂU 345

50

1

PDF

Có key

170

BIG 4 LỚP 6789

99

2

WORD

Có key

171

ITOOL EVERY UP  starter + 123456

50

1

itool

 

172

GIÁO ÁN TiẾNG ANH 10,11,12 THÍ ĐiỂM (CẢ NĂM)

50

3

WORD

 

173

TÀI LiỆU TiẾNG ANH TiỂU HỌC: BÀI GiẢNG PP LỚP 1 ĐẾN LỚP 5, GIÁO ÁN WORD 1 ĐẾN LỚP 5

99

1

 

 

174

TUYỂN TẬP ĐỀ THI THPT FORM 80 CÂU

50

3

PDF

CÓ LGCT

175

LT chi tiết + BT TIÊNG ANH 6 mới

50

2

WORD

Có key

176

LT chi tiết + BT TIÊNG ANH 7 mới

50

2

WORD

Có key

177

LT chi tiết + BT TIÊNG ANH 8 mới

50

2

WORD

Có key

178

LT chi tiết + BT TIÊNG ANH 9 mới

50

2

WORD

Có key

179

5000 CÂU TRẮC NGHIỆM TiẾNG ANH 9

50

2

WORD

Có key

180

CHUYÊN ĐỀ ÔN THI VÀO LỚP 10 HAY VÀ CHI TIẾT

50

2

WORD

ko có key

181

ĐỀ KTRA 15P, 45P, HK TiẾNG ANH 8

89

2

WORD

Có key

182

TL LUYỆN NGHE TỪ LỚP 6- 12

50

2

WORD

Có key, Có tapecript

185

LT CHI TiẾT + BT 25 CHUYÊN ĐỀ  cô TRANG ANH

50

23

WORD

Có key

186

BÀI GiẢNG PPT TiẾNG ANH 8,9 (ĐỦ CẢ NĂM)

99

2

POWERPOINT

 

187

35 đề minh họa 2020 thpt qg Trang anh

50

3

WORD

Có key. Có lời giải ct

188

Bứt phá điểm thi ôn vào 10 (tặng kèm "đột phá 9+"

50

2

WORD

Có key. Có lời giải ct

189

BÀI TẬP ĐỌC HIỂU THI TỐT NGHIỆP THPTQG CÓ ĐÁP ÁN VÀ GIẢI CHI TIẾT - Gần 500 TRANG FILE WORD

50

3

WORD

Có key. Có lời giải ct

190

Bộ 200 TRUYỆN SONG NGỮ ANH – VIỆT

50

123

WORD

 

191

ĐỘT PHÁ BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU

50

23

WORD

Có key

192

TUYỂN TẬP 31 ĐỀ THI, ÔN LUYỆN TIẾNG ANH LỚP 3

50

1

WORD

 

193

BỘ ĐỀ KTRA TIẾNG ANH 10 (Hệ 7 năm):

50

3

WORD

Có key

194

BÀI GiẢNG PPT TiẾNG ANH 6,7 (ĐỦ CẢ NĂM)

99

2

POWERPOINT

 

195

TUYỂN TẬP 10 ĐỀ THPT QG FORM 2020 (32 câu đơn, 18 câu đọc):

50

3

WORD

Có key. Có lời giải ct

196

(196) TÀI LIỆU DẠY HỌC SINH TỪ 2-8 TUỔI: 20 buổi

150

1

WORD,POWERPOINT, GAME...

Ko có key

197

TUYỂN TẬP ĐỀ ÔN LUYỆN HSG LỚP 5, TẶNG 250 CÂU ÔN HSG 4

50

1

WORD

Ko có key

198

TUYỂN TẬP ĐỀ HSG 9 CÓ FILE NGHE, tặng CHUYÊN ĐỀ WORD FORM

50

2

WORD

Có key

199

BÀI TẬP CUỐI TUẦN TIẾNG ANH 6789 CÓ FILE NGHE - ĐẠI LỢI:

119

2

WORD

Có key

200

BỘ BÀI GiẢNG PPT 10,11,12 (25 BÀI/1 KHỐI)

69

3

POWERPOINT

 

201

Bo bài tập bổ trợ Family and Friends special edition grade 1234:

99

1

WORD

Có key

202

(202) 750 CÂU TRẮC NGHIỆM MỤC TIỂU ĐIỂM 9+ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPTQG CÓ ĐÁP ÁN .

50

3

WORD

Có key

203

TỔNG ÔN TẬP TiẾNG ANH - TRANG ANH

59

3

WORD

Ko có key

204

BT BÁM SAT LƠP 345 CÓ AUDIO

79

1

WORD

Ko có key

205

BỘ 70 ĐỀ CHUẨN BỊ KIẾN THỨC VÀO LỚP 10

50

2

WORD

Ko có key

206

TUYỂN TẬP ĐỀ CÁC TỈNH CÓ LỜI GiẢI CHI TiẾT, DỊCH ĐỀ

59

 

WORD

Có key. Có lời giải ct

207

Ôn tập thi vào lớp 10 Nguyễn Thị Chi, Ng Hữu Cươnng:

50

 

WORD

Có key

208

(208) TUYỂN TẬP 45 CÁC ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 CÁC TRƯỜNG TRÊN CẢ NƯỚC năm 2020:

50

 

WORD

Có key

209

(209) Bộ 18 DẠNG BÀI ÔN THI THPT QG - CÓ ĐÁP ÁN:

50

 

WORD

Có key

210

 

 

 

 

 

211

 

 

 

 

 

212

 

 

 

 

 

           
           
           

 

TỔNG TiỀN

11100

 

 

 

Top