A+ A A-

Bé học bảng chữ cái Tiếng Anh - The alphabet

1. Đọc to bảng chữ cái Tiếng Anh

Các em ạ,

Đây là Bảng chữ cái Tiếng Anh, Nó khác với bảng chữ cái Tiếng Việt các em học ở Lớp 2 đó là

Bảng chữ cái Tiếng Anh không có con chữ cái Ă, Â, Ê, Ô, Ơ, Ư, Đ nhưng lại có thêm 3 con chữ cái : F, W và Z. Hãy nhấp chuột lên các con chữ cái và em hãy đọc to nhé. Tin chắc là em thuộc ngay thôi.

Vậy Tiếng Anh có tất cả bao nhiêu chữ cái?

Chắc các em đã nhớ bảng chữ cái rồi! Bây giờ các em hãy vào sở thú ( zoo) nhé. Thông qua trò chơi

>>>  Vào sở thú - Học  Bảng chữ cái Tiếng Anh