A+ A A-

Learn English for Kids  -  Tiếng Anh Trẻ em

Thưa các bạn, Đây là loạt bài dành cho học sinh Tiểu học học Tiếng Anh theo các chủ đề quen thuộc .

Thầy cô và các bạn chỉ việc nhấn vào  link để theo đến bài học cần chọn.

Nội dung bài học nhẹ nhàng. Đáp ứng đúng đặc điểm trâm sinh lí trẻ. Nó được xây dựng rất hiện đại, phù hợp với nhận thức của trẻ 6 - 11 tuổi Việt Nam.

Không nhất thiết  con bạn học từ bài 1 đến bài 14 mà chỉ cần học theo cái con bạn quan tâm.

Những bài học này thầy cô cũng có thể làm tư liệu dạy cho học sinh rất tốt.