A+ A A-

Tiếng Anh Tiểu học - Unit 1 : Bài học 1 - Cách chào Tiếng Anh

1. Introduction:

This is the lecture of Tiếng Anh Tiểu học  Unit 1 : Bài học 1 Cách chào Tiếng Anh Trong bài học này em  làm quen với các cách chào thông thường trong Tiếng Anh, cách giới thiệu tên mình và cách chào tạm biệt

2. Từ mới - Vocabulary :

 

Good morning = Chào buổi sáng

Hello! = Chào bạn

Goodbye! = Chào tạm biệt

Good afternoon = Chào buổi chiều

Good evening!= Chào buổi tối

Good night! = Chúc ngủ ngon


3. Đọc đoạn hội thoại  - Read aloud dialouge

- Good morning, Eddy. How are you ? - Chào bạn, Bạn có khỏe không?

- I'm fine, thanks! =  Cảm ơn tôi khỏe

- Bye, Mum. = Con chào tạm biệt mẹ (con vào lớp)

- Good bye, Lin. + Chào tạm biệt Lin nhé

- Hello. I'm Eddy. What's your name! = Chào bạn, Tôi là Eddy. Bạn tênl à gì vậy?

- Oh, Hi! My name is Tutenglish =  Tên tôi là Tutenglish

4. Xem Video bài học trên TutEnglish.com

5. Nhớ gì ở bài học này 

a) Hai người bạn gặp nhau thường dùng những cách chào như:
   + Hi- Chào.
    + How are you? / How are things? / How's life? Bạn sao rồi? / Mọi việc sao rồi? / Cuộc sống thế nào?
b) Em có thể trả lời lại như sau:
   +  Fine thanks, and you? Tốt, cảm ơn, còn anh?
   +  Fine thanks, what about yourself? Tốt, cảm ơn, còn bạn thì sao?

c) Khi muốn chào hỏi làm quen với ai đó, bạn có thể bắt đầu bằng:Để thể hiện sự lịch sự, em có thể dùng:
  - Good morning / afternoon / evening. Chào buổi sáng / buổi chiều / buổi tối.
   -  Hello, my name's Jenny. It's nice to meet you. Xin chào, tên tôi là Jenny. Hân hạnh được gặp bạn.
d) Nếu được chào, bạn có thể đáp lại bằng cách nói: Nice to meet you. I'm Jack. Hân hạnh được biết bạn. Tôi là Jack.
g) Thường, bạn sẽ không cần hỏi tên mà tự người đó sẽ giới thiệu tên của họ. Nhưng trong trường hợp họ không nói bạn có thể hỏi như sau:
-  What is your name?  Tên bạn là gì?
Trong tiếng Anh, cách chào hỏi người quen đơn giản nhất đó là nói Hi và Hello. Ngoài ra chúng ta còn dùng Good morning, Good afternoon

<------Read some infomation about this Lesson------>

6. Download this lesson on TutEnglish.com

Choose icon and lick here to Download materials for Teaching and learning This English Lecture

Danh sách các bài học  Power Point  You Tube Giáo án Contact - Email

 

__________________________________________________http://tutenglish.com______

 

English 8 Unit 3 : At homeLesson 1 Getting stared Listen and read