A+ A A-

Vui cùng Bảng chữ cái Tiếng Anh - The alphabet English

Đố các em Tiếng Anh có tất cả bao nhiêu chữ cái?  Hãy nhớ lại Bảng chữ cái qua trò chơi nhỏ sau nhé!

2. Vui cùng Bảng chữ cái Tiếng Anh

Và bây giờ là game nhỏ cho em nhớ bảng chữ cái Tiếng Anh

Chắc các em đã nhớ bảng chữ cái rồi! Bây giờ các em hãy vào sở thú ( zoo) nhé. Trong sở thú có rất nhiều con vật ( animals). Các con vật được xuất hiện theo thứ tự ABC, Hãy nhìn xuống dưới, con chữ in thường xuất hiện và nhắc tên con vật cần tìm. Thật dễ dàng, Các em hãy nhấp chuột vào chữ cái in phía trên. Thế là thành công đấy. Hãy vui cùng tutenglish.com nhé

 

 

2. Ôn lại cách phát âm bảng chữ cái Tiếng Anh