A+ A A-

Vui cùng cá nhỏ đếm đủ từ 1 đến 10 - Fishy Count

Các em đều biết Số 1: One, Số 2: Two, Số 3: Three, Số 4: Four, Số 5: Five, Số 6: Six, Số 7 : eight, Số 8: night, Số 9: night, Số 10: Ten. Trong trò chơi Fishy Count - Em tập đếm cá. Bề cá sẽ xuất hiện những chú cá tinh nghich. Nhiệm vụ các em hãy đếm cá và chọn số chỉ số lượng  cá tương ứng ở phía dưới. Em hãy nhanh tay nhấp chuột vào số để trả lời câu hỏi?

- How many fishes? _ Có bao nhiêu chú cá?

 

>>>> Ôn lại cách đếm số Tiếng Anh từ 1 đến 10