Mẹo có điểm cao với bài tập Tiếng Anh câu bị động ( Phần 3)

Meo-co-diem-cao-voi-bai-tap-Tieng-Anh-cau-bi-dong-Phan-3Mẹo có điểm cao với bài tập Tiếng Anh câu bị động  ( Phần 3) 

Để tiếp nối phần 2, trong phần 2 này, TutEnglish  hướng dẫn cụ thể các bạn học sinh Lớp 9 cách làm các câu còn lại trong các dạng bài tập thường gặp của câu  bị động  Passive voice thường có trong đề thi tuyển sinh Tiếng Anh vào Lớp 10  hay trong các mẫu đề thi Tiếng Anh Tốt nghiệp Trung học phổ thông các năm trước. 

Read more ...

Mẹo làm tốt bài tập câu bị động trong đề thi Tiếng Anh vào 10 ( Phần 2)

Mẹo làm tốt các dạng câu bị động trong đề thi Tiếng Anh vào  10 ( Phần 2) Mẹo làm tốt bài tập câu bị động trong đề thi Tiếng Anh vào 10 ( Phần 2) 

 Để tiếp nối phần 1, trong phần 2 này, TutEnglish  hướng dẫn cụ thể các bạn học sinh Lớp 9 cách làm 13 dạng bài tập thường gặp của câu  bị động  Passive voice thường có trong đề thi tuyển sinh Tiếng Anh vào Lớp 10  hay trong các mẫu đề thi Tiếng Anh Tốt nghiệp Trung học phổ thông các năm trước. Các bạn nhớ đón xem phần 3 nhé

Read more ...

Mẹo làm tốt bài tập câu bị động trong đề thi Tiếng Anh vào 10 ( Phần 1)

Mẹo làm tốt các dạng câu bị động trong đề thi Tiếng Anh vào  10 ( Phần 1) Mẹo làm tốt bài tập câu bị động trong đề thi Tiếng Anh vào 10 ( Phần 1) 

 Đây là video nhỏ , hướng dẫn các bạn học sinh Lớp 9 có những mẹo tốt nhất để làm bài tập về câu bị động Passive voice có trong đề thi tuyển sinh Tiếng Anh vào Lớp 10 với kết quả cao hay có hướng làm nhanh bài thi Tiếng Anh Tốt nghiệp Trung học phổ thông với kết quả cao. Các bạn nhớ đón xem phần 2

Read more ...

English 9 – Unit 1 : A visit from a pen pal – Lesson 3 : Read : Malaysia is a country of ASIAN

Unit  1: A visit from a Pen pal  Lesson 3: Read : Malaysia is a country of  ASIAN - * Pre question : - Can you see Malaysia on this map ?
                           - How many parts are there in Malaysia ?
                           - Which country are next to Malaysia ?

Read more ...

English 9 - Unit 1: A visit from a Pen pal - Lesson 5: Language Focus

 English 9 -  Unit  1: A visit from a Pen pal -  Lesson  5: Language Focus - Bai giang dien tu,Tieng anh 9, Unit 1, Lesson 5, tiet 5 - By the end of the lesson students will be able to further practice  - the past simple- The past simple with “ Wish”

Read more ...
Top