Mẹo có điểm cao với bài tập Tiếng Anh câu bị động ( Phần 3)

Meo-co-diem-cao-voi-bai-tap-Tieng-Anh-cau-bi-dong-Phan-3Mẹo có điểm cao với bài tập Tiếng Anh câu bị động  ( Phần 3) 

Để tiếp nối phần 2, trong phần 2 này, TutEnglish  hướng dẫn cụ thể các bạn học sinh Lớp 9 cách làm các câu còn lại trong các dạng bài tập thường gặp của câu  bị động  Passive voice thường có trong đề thi tuyển sinh Tiếng Anh vào Lớp 10  hay trong các mẫu đề thi Tiếng Anh Tốt nghiệp Trung học phổ thông các năm trước. 

2. Các bước chuyển đổi từ câu chủ động sang câu bị động

Bước 1: Xác định tân ngữ trong câu chủ động, chuyển thành chủ ngữ câu bị động.

Bước 2: Xác định thì (tense) trong câu chủ động rồi chuyển động từ về thể bị động như hướng dẫn ở trên.

Bước 3: Chuyển đổi chủ ngữ trong câu chủ động thành tân ngữ thêm “by” phía trước. Những chủ ngữ không xác định chúng ta có thể bỏ qua như: by them, by people….

công thức câu chủ động sang câu bị động

Meo-co-diem-cao-voi-bai-tap-Tieng-Anh-cau-bi-dong-Phan-3

Ví dụ:

My father waters this flower every morning.
➤This flower is watered (by my father) every morning.

John invited Fiona to his birthday party last night.
➤ Fiona was invented to John's birthday party last month

Her mother is preparing the dinner in the kitchen.
➤ The dinner is being prepared (by her mother) in the kitchen.

  Xem tiếp: >>>>Mẹo làm tốt các dạng câu bị động trong đề thi Tiếng Anh vào  10 ( Phần 1) 

 

Top