Giáo Án Tiếng Anh Lớp 5 Học kì II - Năm học 2019 - 2020

Giáo án Tiếng Anh Lớp 5 Học kì II - Năm học 2019 - 2020 - Đây là Giáo Án Tiếng Anh Lớp 5 Học kì II - Năm học 2019 - 2020 - Soạn theo chương trình Tiếng Anh mới - Đề án dạy và học Tiếng Anh phổ thông đến năm 2020 do Bộ Giáo dục triển khai. Giáo án này có những bài học sau

Unit11: What’s the Matter withYou?
Unit 12 : Our Free-Time Activities
Unit 13 :  Accident Prevention
Unit 14 : My Favourite Stories
Unit 15 : My Dream House
Review 3:Revision for the Mid- second term test - Mid- second term test
Unit 16 : The Weather and Seasons
Unit 17 : My Hometown
Unit 19 : Road signs
Unit 20 : Finding the Way
Review 4: Revision for the second – term test

Giáo án  Tiếng Anh lớp 5 - Chương trình mới - Học kì 2

1. Introduction:

Giáo án Tiếng Anh Lớp 5 Học kì II - Năm học 2019 - 2020 - Đây là Giáo Án Tiếng Anh Lớp 5 Học kì II - Năm học 2019 - 2020 - Soạn theo chương trình Tiếng Anh mới - Đề án dạy và học Tiếng Anh phổ thông đến năm 2020 do Bộ Giáo dục triển khai. Giáo án soạn kĩ , chia làm 3 cột đó là : Time - Steps/Activities - Work arrangement . Trong giáo án phân rõ phần yêu cầu gồm : Aims, Objectives, Teaching methods: (Communicative approach, Techniques, Ask and answer (say individually), Work in pairs/ groups, Discuss...), Teaching aids, Languages focus, Procedures:. Một sự nhất quán về cấu tạo mỗi bài soạn thường gồm 3 phần rõ ràng : Warm up, New lesson, Summary and Home- link: . Font chữ trong giáo án Tiếng Anh 5 này chuẩn theo quy định của Bộ giáo dục. Nó thật dễ dàng cho thầy cô chỉnh sửa . Chúc thầy cô vui.


2. Preview this documents:

Unit11: What’s the Matter withYou?
Unit 12 : Our Free-Time Activities
Unit 13 :  Accident Prevention
Unit 14 : My Favourite Stories
Unit 15 : My Dream House
Review 3: Revision for the Mid- second term test - Mid- second term test


Unit 16 : The Weather and Seasons
Unit 17 : My Hometown
Unit 19 : Road signs
Unit 20 : Finding the Way
Review 4: Revision for the second – term test

______________________________

______________________________

3. Author: tutenglish.com

4. Language: English

5. Document Type: .doc - Page: 68 pages - Font: Times New Roman

6. Size: 666.6  KB

 

7. Download Free this documents: Please choose one of these links to download Thầy cô nhấn vào 1 trong 3 links bên dưới. Xin cảm ơn! Nếu thầy cô thấy có ích thầy cô hãy ủng hộ

a. Link from >>> Direct Download free links to Teachers for this English 5th lesson Planning

b. Link from >>> Giáo án Tiếng Anh Lớp 5 Học kì II - Năm học 2014 - 2015

c. Link from >>> Giáo án Tiếng Anh Lớp 5 Học kì II - Năm học 2014 - 2015

 

Note: This lesson plans is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this document distribution . Thanks !

{plusone}
Math Test Grade 3 - 2013 - 1014
  Google Plus

 

================================ http://tutEnglish.com===============

Top