Giáo án Tiếng Anh 6 cả năm chương trình mới | English Lesson Plans Grade 6

Giáo án Tiếng Anh 6 cả năm chương trình mới | English Lesson Plans Grade 6

I. ĐẶC ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH ANH 6 MỚI

- Là chương trình tiếng Anh được biên soạn tiếp theo chương trình tiếng Anh ở bậc tiểu học.

-  Quan tâm đến 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Trong đó chú trọng phát triển 2 kỹ năng: nghe, nói. (Kiểm tra thường xuyên chủ yếu dành cho kỹ năng nói).

- Vào cuối năm học, học sinh cần đạt trình độ tương đương cấp độ A2 của Khung tham chiếu châu Âu về ngôn ngữ (giai đoạn 1).

Read more ...

Giáo án Tiếng Anh 6 - Chương trình mới | 6th Grade English Lesson Plans - Unit 7

Giáo án Tiếng Anh 6 - Chương trình mới | 6th Grade English Lesson Plans - Unit 7

Chào thầy cô và các bạn.
Đây là Giáo Án Tiếng Anh Lớp 6 Chương trình mới - Unit 7: Natural Wonders of the World -  Trong đơn vị học này, các em sẽ được học về so sánh hơn với tính từ dài, cách dùng động từ khuyết thiếu  must  những từ ngữ xoay quanh chủ đề thiên nhiên, du lịch, khám phá , thám hiểm . Giáo án này  chia 3 cột, vì tutenglish.com  nhận thấy soạn giáo án kiểu này dễ nhìn hơn, khoa học hơn và có tính thẩm mĩ hơn. font chữ unicode 14 - Tin rắng giáo án sẽ làm thầy cô hài lòng.

Read more ...

Giáo án Tiếng Anh 6 - Chương trình mới | 6th Grade English Lesson Plans - Unit 5

Giáo án Tiếng Anh 6 - Chương trình mới | 6th Grade English Lesson Plans - Unit 5

Chào thầy cô và các bạn.
Đây là Giáo Án Tiếng Anh Lớp 6 Chương trình mới - Unit 6: Our Tet Holiday - Trong đơn vị học này, các em sẽ được học về cách sử dụng thi Tương lai đơn , cách dùng động từ khuyết thiếu  should để khuyên nên làm việc gì trong dịp tết cà should not ( shouldn't) không nên làm việc gì trong dịp Tết . Các em sẽ được học các  từ ngữ xoay quanh chủ đề Tết cổ truyền Việt  Nam . Giáo án này  chia 3 cột, vì tutenglish.com  nhận thấy soạn giáo án kiểu này dễ nhìn hơn, khoa học hơn và có tính thẩm mĩ hơn. font chữ unicode 14 - Tin rắng giáo án sẽ làm thầy cô hài lòng.

Read more ...
Top