A+ A A-

2 CD Luyện nghe tiếng Anh lớp 5 - Chương trình mới của Bộ giáo dục

2 CD Luyện nghe tiếng Anh lớp 5 -  Chương trình mới của Bộ giáo dục

Đây là  2 đĩa CD nghe tiếng Anh Chương trình mới của Bộ giáo dục , đang triển khai trong cả nước. Thầy co và quý phụ huynh tải về  miễn phí để làm tư liệu cho các em.

 

Tải nhanh và tải miễn phí

>>> CD nghe tiếng Anh lớp 5 -  Chương trình mới của Bộ giáo dục – cho Sách giáo khoa Tập 1

>>> CD nghe tiếng Anh lớp 5 -  Chương trình mới của Bộ giáo dục – cho Sách giáo khoa Tập 2