A+ A A-

Hoc tot Tieng Anh Lop 10 , Lop 11, Lop 12

 

Hoc tot  Tieng Anh Lop 10 , Lop 11, Lop 12-

Đây là file giới thiệu (trên đó có ghi rõ địa chỉ LINK để tải về). Bạn phải download file giới thiệu này về máy tính, giải nén xong sẽ nhìn thấy địa chỉ tải về. Mọi cái phải từ tốn mà làm!

 

 

Link download ISO Lop 11: http://www.mediafire.com/?i1pu53dgk7i7u

Pass: thu

HOC TOT TIENG ANH 10
http://www.mediafire.com/?sz8b209gnzyt0un
http://www.mediafire.com/?wzzmndzognh
http://www.mediafire.com/?5mjvylobzyr

HOC TOT TIENG ANH 11
http://www.mediafire.com/?i1pu53dgk7i7u

HOC TOT TIENG ANH 12
http://www.mediafire.com/?613lp8soxvcfetu
http://www.mediafire.com/?mi8wandg6y1q96w
http://www.mediafire.com/?sf7wn8djzzslq4s

Password de giai nen WinRAR: thu