A+ A A-

Talks in less than 6 minutes - 1 effective course for 100.000 studentsat the same time - Warmly

Talks in less than 6 minutes - 1 effective course for 100.000 studentsat the same time - Warmly

 

 
 
Talks in less than 6 minutes - 1 effective course for 100.000 studentsat the same time

Một khóa học dành cho 100.000 người đến từ 290 quốc gia khác nhau với cách truyền đạt tương tác, sinh động.

Clip có phụ đề tiếng Việt, mời các thầy cô cùng tham khảo

 

 

Nguồn: http://www.ted.com/talks/lang/vi/peter_norvig_the_100_000_student_classroom.html?embed=true