A+ A A-

Bài soạn Tiếng Anh lớp 5 - Chương trình mới - Học kì 1

Bài soạn Tiếng Anh lớp 5 - Chương trình mới - Học kì 1

1. Introduction:

Giáo án Tiếng Anh Lớp 5 Học kì I - Năm học 2014 - 2015 - Đây là Giáo Án Tiếng Anh Lớp 5 Học kì I - Năm học 2014 - 2015 - Soạn theo chương trình Tiếng Anh mới - Đề án dạy và học Tiếng Anh phổ thông đến năm 2020 do Bộ Giáo dục triển khai. Giáo án soạn kĩ , chia làm 3 cột đó là : Time - Steps/Activities - Work arrangement . Trong giáo án phân rõ phần yêu cầu gồm :Aims, Objectives, Teaching methods: (Communicative approach., Techniques, Ask and answer (say individually), Work in pairs/ groups, Discuss...), Teaching aids, Languages focus, Procedures:. Một sự nhất quán về cấu tạo mỗi bài soạn thường gồm 3 phần rõ ràng : Warm up, New lesson, Summary and Home- link: . Font chữ trong giáo án Tiếng Anh 5 này chuẩn theo quy định của Bộ giáo dục. Nó thật dễ dàng cho thầy cô chỉnh sửa . Chúc thầy cô vui.


2. Preview this documents:

Prepare for the academic year
Unit 1: A summer  Camp
Unit 2 : My friend’s House
Unit 3 : A Birthday Party
Unit 4 : Mai’s Day
Unit 5 : Our picnic to the seaside
Review 1: Revision for Mid-first term test - Mid-first term test - Correction of The Mid–first term Test


Unit 6 : A visit to the Zoo
Unit 7: My favourite Sport and Games
Unit 8 : My favourite Books
Unit 9 : Our Teacher’s Day
Unit 10 : How I Learn English
Review 2: Revision for the first – term test - The first – term test - Correction of the first term test

______________________________

______________________________

3. Author: tutenglish.com

4. Language: English

5. Document Type: .doc - Page: 125 pages - Font: Times New Roman

6. Size: 752.6 KB

 

7. Download Free this documents: Please choose one of these links to download Thầy cô nhấn vào 1 trong 3 links bên dưới. Xin cảm ơn! Nếu thầy cô thấy có ích thầy cô hãy ủng hộ 

a. Link from >>> Direct Download free links to Teachers for this English 5th  lesson Planning

b. Link from >>> Giáo án Tiếng Anh Lớp 5 Học kì I - Năm học 2014 - 2015

c. Link from >>> Giáo án Tiếng Anh Lớp 5 Học kì I - Năm học 2014 - 2015

 

Note: This lesson plans is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this document distribution . Thanks !

{plusone}
Math Test Grade 3 - 2013 - 1014
  Google Plus

 

================================ http://tutEnglish.com===============