----

Chương trình Giảng dạy Tiếng Anh Lớp 4 - Let's Learn English - Book 2

1. Introduction:

 

Thưa thầy cô và các bạn. Theo quy định Môn Tiếng Anh tiểu học là một Môn học tự chọn. Let's Learn English book 2 là một quyển Sách giáo khoa và các là tài liệu dạy học cho môn học tự chọn. Môn học tự chọn ở tiểu học không có nghĩa là có thể chọn bất kì một chương trình hay sách giáo khoa nào đó cho dạy và học.
2. Nội dung chương trình Let's Learn English book 2 ở Lớp 4 là 2 tiết/tuần x 35 tuần = 70 tiết cho cả năm
3. Quan điểm dạy học sách Let's Learn English book 2: Quan điểm giao tiếp (Communicative approach). , Quan điểm chủ điểm (Thematic approach). Quan điểm coi học sinh là chủ thể của hoạt động dạy và học (Learner- centered approach). Quan điểm học qua chơi, chơi để học (Learning through playing, Playing to learning)
4. Sách giáo khoa và các tài liệu hỗ trợ
a).Sách học sinh: Let’s Learn English – Student’s Book - Books 2  dùng cho  lớp 4.
b).Sách giáo viên: Let’s Learn English – Teacher’s Guide – Books 2  dùng cho  lớp 4.
c).Sách bài tập: Let’s Learn English – Workbook – Books 2 dùng cho các lớp 4.
d). Sách hoạt động và trò chơi ngôn ngữ:
Let’s Learn English – Activity Book – Books 2 dùng cho  lớp 4.
d). Vở bài tập tiếng Anh
e). Các bộ đồ dùng dạy và học: Let’s Learn English – Teaching Packs 2 dùng cho lớp 4 gồm có: Băng /đĩa ghi phần lời, Bộ tranh khổ lớn, Bộ tranh/từ, bộ con rối (6 nhân vật), bộ con chữ và số.

2. Preview this documents:

______________________________

______________________________

3. Author: tutenglish.com

4. Language: English

5. Document Type: .doc - Page: 4 pages - Font: Times New Roman

6. Size: 1.95MB

 

7. Download Free this documents: Please choose one of these links to download

a. Link from >>> Direct Download Phân phối Chương trình Tiếng Anh Let's Learn English Book 2 - Lớp 3

b. Link from >>> Phân phối Chương trình Tiếng Anh Let's Learn English Book 2 - Lớp 4

 

Note: This lesson plans is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this document distribution . Thanks !

{plusone}
Math Test Grade 3 - 2013 - 1014
  Google Plus

 

================================ http://tutEnglish.com===============

------>
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Pink Purple

Body

Background Color
Text Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction