A+ A A-

Phân phối Chương trình Tiếng Anh Lớp 3 - Chương trình mới

Phân phối Chương trình  Tiếng Anh Lớp 3  - Chương trình mới

1. Introduction:

Phân phối Chương trình  Tiếng Anh Lớp 3  - Chương trình mới - Đây là Phân phối Chương trình Tiếng Anh Lớp 3- Soạn theo chương trình Tiếng Anh mới - Đề án dạy và học Tiếng Anh phổ thông đến năm 2020 do Bộ Giáo dục triển khai. Sách Tiếng Anh 3 (Tập 1 & 2) viết theo chương trình Tiếng Anh mới, nếu dạy 2 tiết/tuần (70 tiết/năm) thì có thể thực hiện theo chi tiết sau đây:
Toàn sách có 20 đơn vị (Unit) bài học & 4 Đơn vị Ôn tập (Review)
Thời gian giảng dạy theo sách: 3 tiết x 20 Đơn vị bài học =      60 tiết
                                                1 tiết x 4 Đơn vị bài ôn tập  =      4
                                                4 tiết kiểm tra giữa & cuối học kì & chữa lỗi
Tổng cộng:   68 tiết + 2 tiết dự phòng (dành cho thực hành tiếng Anh qua các hoạt động luyện tập, kể chuyện, chơi, hát, diễn kịch)
    Dưới đây là mẫu phân phối chương trình dạy học của Unit 1 và Review 1. Các Unit và Review còn lại được áp dụng tương tự. Nội dung dạy bao gồm phần cứng (ngôn ngữ) và bỏ phần mềm song/chant/game.

2. Preview this documents:

______________________________

{swfremote}http://d.violet.vn//uploads/resources/548/3499782/preview.swf{/swfremote}

______________________________

3. Author: tutenglish.com

4. Language: English

5. Document Type: .doc - Page: 15 pages - Font: Times New Roman

6. Size: 1.95MB

 

7. Download Free this documents: Please choose one of these links to download

a. Link from >>> Direct Download Phân phối Chương trình  Tiếng Anh Lớp 3 

b. Link from >>> Phân phối Chương trình  Tiếng Anh Lớp 3  - Chương trình mới

 

Note: This lesson plans is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this document distribution . Thanks !

{plusone}
Math Test Grade 3 - 2013 - 1014
  Google Plus

 

================================ http://tutEnglish.com===============