A+ A A-

Tài liệu Giáo án đề thi dạy Tiếng Anh Phonics- Lbuk dành cho giáo viên

 

Tài liệu Giáo án đề thi dạy Tiếng Anh Phonics- Lbuk  dành cho  giáo viên


Thư mục lưu trữ các tài liệu của Vpbox dành cho giáo viên vào lấy các tài liệu văn bản để thuận tiện làm việc

Tên file
Download
Mau danh gia nang luc TT&NA hoc ky 1_2012-2013 Tải về
Mau cham thi hoc ky 1_2012-2013 Tải về
PHONICS-LBUK - Sample TEST  Starter 2-2 Tải về
PHONICS-LBUK - Sample TEST  Starter 2-1 Tải về
PHONICS-LBUK - Sample TEST  Starter 1-2 Tải về
PHONICS-LBUK - Sample TEST  Starter 1-1 Tải về
PHONICS-LBUK - Sample TEST  Level 1B Tải về
PHONICS-LBUK - Sample TEST  Level 1A Tải về
HCM-K.Hoach KT HK I. 2012-2013 (V1.5) Tải về
HN-KE HOACH KT HKY I. 2012-2013 - V1.5 Tải về
Lop 3 TATC - HD thi HK I. 2012 - 2013 (V1.5) Tải về
Lop 2 TATC - HD thi HK I. 2012 - 2013 (V1.5) Tải về
Huong dan kiem tra HKI_Khoi 5 tu chon Tải về
Huong dan thi HKI_Khoi 4 tu chon Tải về
Huong dan kiem tra HK I_Khoi 3 tu chon Tải về
Huong dan kiem tra HKI_Khoi 2 tu chon Tải về
Huong dan kiem tra HK I_Khoi 1 tu chon Tải về
Phân bổ chương trình học lớp 1.doc Tải về
Phân bổ chương trình học lớp 2.doc Tải về
Phân bổ chương trình học lớp 3.doc Tải về
Phân bổ chương trình học lớp 4.doc Tải về
Phân bổ chương trình học lớp 5.doc Tải về

Tiến độ giảng dạy lớp 1.doc

Tải về
Tiến độ giảng dạy lớp 2.doc Tải về
Tiến độ giảng dạy lớp 3.doc Tải về
Tiến độ giảng dạy lớp 4.doc Tải về
Tiến độ giảng dạy lớp 5.doc Tải về
Giáo án lớp 1.doc Tải về
Giáo án lớp 2.doc Tải về
Hướng dẫn sử dụng sách học Phonics- Lbuk Tải về
Hệ thống mục tiêu và nguyên tắc giảng dạy các thành tố Level starters Tải về
Phiếu dự giờ Tải về