A+ A A-

CD miễn phí Family & Friends lớp 5- Unit 8

CD miễn phí Family & Friends lớp 5- Unit 8

 

Bấm vào đây để tải về:
- Track 11: http://upfile.vn/e1R5
- Track 12: http://upfile.vn/e1R9
- Track 13: http://upfile.vn/ie0c
- Track 14: http://upfile.vn/ie0d
- Track 15: http://upfile.vn/ie0e
- Track 16: http://upfile.vn/ie0g
- Track 17:
- Track 18:
- Track 19:
- Track 20:
Family & Friends là bộ giáo trình tiếng Anh Tiểu học gồm ba cấp độ thiết kế đáp ứng khung chương trình tiếng Anh 4 tiết/tuần của Bộ Giáo Dục – Đào Tạo Việt Nam.

 

  • Giáo trình được thiết kế đặc biệt có tính liên thông với giáo trình Solutions được dùng ở bậc Phổ thông cấp 2 và cấp 3.
  • Giáo trình được chọn và sử dụng trong hệ thống giáo dục Tiểu học theo Hướng dẫn Thực hiện nhiệm vụ số 4919/BGDĐT-GDTH ngày 17/8/2010 của Bộ Giáo Dục – Đào Tạo Việt Nam.