----

Phân phối chương trình Tiếng Anh lớp 8- Theo chuẩn Kiến thức kĩ năng

Thưa thầy cô,

Đây là phân phối chương trình Tiếng Anh mới nhất dành cho giáo viên đang dạy Tiếng Anh  lớp 8  trong toàn quốc ở các trường phổ thông cơ sở trong toàn quốc . Trong chương trình này đã được phân phối theo 35 tuần thực học và đã có nội dung điều chỉnh bài nào cần dạy và bài nào cần nhắc nhơ để học sinh tham khảo .

Mời thầy cô và các bạn nhấn vào đây để tải

>>>>>Phân phối chương trình Tiếng Anh lớp 8- Theo chuẩn Kiến thức kĩ năng

Hoặc thầy cô cũng có thể tải ở đây

>>>Phân phối chương trình Tiếng Anh lớp 8- Theo chuẩn Kiến thức kĩ năng

------>
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Pink Purple

Body

Background Color
Text Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction