A+ A A-

Tải toàn bộ các bài nghe Tiếng Anh Lớp 9 - Free Download English 9 Audio Files

Tải toàn bộ các bài nghe Tiếng Anh Lớp 9 - Free Download English 9 Audio Files

Tải toàn bộ các bài nghe Tiếng Anh Lớp 9 - Free Download English 9 Audio Files

Đây là những bài nghe chất lượng cao dạng mp3 . Tiếng sạch Không có tạp âm, Nghe rõ hơn. Thầy cô copy vào USB làm tài liệu giảng dạy trên lớp rất hiệu quả . Đây là món quà đầu năm học 2014 - 2015 cho các thầy cô giảng dạy và các bạn quan tam đến Tiếng Anh 9

Bạn tải về bằng link mediafire nhé

Nhấn vào đây để tải về:

>>>>  Tổng hợp các bài nghe Tiếng Anh Lớp 9 - Free Download English 9 Audio Files