A+ A A-

Tổng hợp Bộ tranh giúp dạy tốt Tiếng Anh 6

Tổng hợp Bộ tranh  giúp  dạy tốt Tiếng Anh 6

 

Thưa thầy cô và các bạn !
Đây là Tổng hợp Bộ tranh Giúp dạy tốt Tiếng Anh 6 từ unit 1 đến Unit 15 có trên trang http://tutenglish.com - Bộ tranh này được scan cẩn thận những tranh minh họa từ sách giáo khoa English 6 , ảnh đẹp , phân giải cao giúp thầy cô copy and paste vào giáo án Power point hay giáo án word của thầy cô nhanh , dễ dàng.


Thầy cô và các bạn nhớ rằng trên đây chỉ là phim minh họa để tải về làm tư liệu thì thày cô nhấn vào link liên kết phía dưới để tải. Tải nhẹ nhàng, tải dễ dàng, tải hiệu quả bộ tranh này. Tôi tin chắc rằng, bộ tranh này giúp thầy cô rất nhiều khi soạn giáo án trình chiếu.


Bộ tranh này chỉ mang tính chất tham khảo có thể chưa đẹp với thầy cô, mục đích chính là chia sẻ, giúp thầy cô tải về làm tài liệu giảng dạy, giúp các phụ huynh có căn cứ để dạy các con em mình ở nhà cho đúng với , có thể có sơ suất. Xin thầy cô vui lòng điều chỉnh. Nếu có thắc mắc xin thầy cô để lại comment trong phần contact . Hãy vào http://tutenglish.com để có nhiều bài giảng mới hơn.

Bộ tranh Tiếng Anh 6, Bộ tranh Tiếng Anh 7, Bộ tranh Tiếng Anh 8, Bộ tranh Tiếng Anh 9, Bài giảng Tiếng Anh 6, English Lecture Grade 6, Dạy Tiếng Anh 6, Teaching English 6, Học tốt Tiếng Anh 6, Learn English 6, Trò chơi Tiếng Anh 6, Games For Learn English 6, Nghe Tiếng Anh 6, Listening English 6, Dạy tốt Tiếng Anh 6, How to Teach English to Grade 6 's student better.

Download this lesson on TutEnglish.com

 

>>> - Bộ tranh giúp dạy tốt Tiếng Anh 6 Unit 1 : Our House

>>> - Bộ tranh giúp dạy tốt Tiếng Anh 6 Unit 2 : Our House

>>> - Bộ tranh giúp dạy tốt Tiếng Anh 6 Unit 3 : Our House

>>> - Bộ tranh giúp dạy tốt Tiếng Anh 6 Unit 4 : Our House

>>> - Bộ tranh giúp dạy tốt Tiếng Anh 6 Unit 5 : Our House

>>> - Bộ tranh giúp dạy tốt Tiếng Anh 6 Unit 6 : Our House

>>> - Bộ tranh giúp dạy tốt Tiếng Anh 6 Unit 7 : Our House

>>> - Bộ tranh giúp dạy tốt Tiếng Anh 6 Unit 8 : Our House

>>> - Bộ tranh giúp dạy tốt Tiếng Anh 6 Unit 9 : Our House

>>> - Bộ tranh giúp dạy tốt Tiếng Anh 6 Unit 10 : Our House

>>> - Bộ tranh giúp dạy tốt Tiếng Anh 6 Unit 11 : Our House

>>> - Bộ tranh giúp dạy tốt Tiếng Anh 6 Unit 12 : Our House

>>> - Bộ tranh giúp dạy tốt Tiếng Anh 6 Unit 13 : Our House

>>> - Bộ tranh giúp dạy tốt Tiếng Anh 6 Unit 14 : Our House

>>> - Bộ tranh giúp dạy tốt Tiếng Anh 6 Unit 15 : Our House

Choose icon and lick here to Download materials for Teaching and learning This English Lecture

Home Power Point .FLV on You Tube Lesson Plan, Test, Exercise Contact - Email

 

__________________________________________________http://tutenglish.com______