A+ A A-

Kinh nghiệm dạy kĩ năng nói trong giờ Tiếng Anh ở trường Trung học Cơ sở

Kinh nghiệm  dạy kĩ năng nói trong giờ Tiếng Anh ở trường Trung học Cơ sở

Sang kien kinh nghiem, phuong phap giang day

1. Kinh nghiệm  dạy kĩ năng nói trong giờ Tiếng Anh ở trường Trung học Cơ sở

Nhu cầu nói của người học rất đa dạng, thay đổi tuỳ theo mục đích học, trình độ, lứa tuổi… Hoạt động nói của học sinh trong trường phổ thông thường do chương trình và sách giáo khoa xác định và đựoc xây dựng theo một số nguyên tắc nhất định như: Chủ điểm từ vựng, chủ điểm ngữ pháp, chức năng ngôn ngữ…

Kĩ năng nói thường được rèn luyện tích hợp với một số kĩ năng khác thể hiện trong các hoạt động ngôn ngữ. Mục đích của các bài tập rèn luyện nói là để giúp cho người học nói chính xác và trôi chảy những điều cần thông tin. Tuỳ theo mục đích yêu cầu của bài học mà người dạy có thể lựa chọn một số kĩ thuật thích hợp để xây dựng các sinh hoạt học tập trong lớp và các bài tập giao tiếp giữa người dạy và người học, giữa người học với nhau; để từ đó mở rộng ra thành những ứng dụng giao tiếp thật sự trong cuộc sống, đáp ứng nhu cầu học nói của người học.

Các bài tập rèn luyện nói thường đựoc sắp xếp theo nhiều mức độ: từ những bài tập đưcọ kiểm soát chặt chẽ đến những bài tập ít đựoc kiểm soát hơn và đến giai đoạn tập nói tự do. Các hoạt động nói trong lớp thường đựoc tổ chức và xếp loại như sau:

+ Rèn luyện cấu trúc ngữ pháp.

+ Hành động lời nói.

+ Tham gia.

+ Quan sát.

2. Link download : Kinh nghiệm  dạy kĩ năng nói trong giờ Tiếng Anh ở trường Trung học Cơ sở Click here to download

Note: This ebook is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !