----

10 th Grade English Lectures

Tổng hợp các bài giảng Tiếng Anh Lớp 10

a) Ba: Hello, Nga
Nga: Hi, Ba. Nice to see you again..
Ba: Nice to see you, too.
Nga:This is our classmate.

Phân phối chương trình Tiếng Anh 10 - Cơ bản  - theo Chuẩn Kiến thức kĩ năng - Thưa thầy cô và các bạn. Đây là Phân phối chương trình Tiếng Anh  lớp 10 - Ban Cơ bản  - theo Chuẩn Kiến thức kĩ năng Của Bộ Giáo dục và đào tạo quy định cho năm  học 2013 - 2014 . Trong năm học này Bộ quy định cho 35 tuần thực học suốt 2 học kì là 105 tiết  1 tuần 3 tiết. Đây là văn bản mới nhất mời thầy cô quan tâm - Tải về miễn phí

------>
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Pink Purple

Body

Background Color
Text Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction