----

  English 6 Unit 1: Greetings Lesson A1 – 4 Period 1  Say " Hello"  - Đây là bài Giảng Tiếng Anh 6 dạng giáo án điện tử giúp thầy cô tải về làm tài liệu giảng dạy, giúp các phụ huynh có căn cứ để dạy các con em mình ở nhà cho đúng với yêu cầu thầy cô. Giúp các bạn học sinh lớp 6 có những căn cứ để soạn và học Tiếng Anh bài này tốt nhất The aims and objectives:
- The aims: By the end of the lesson, students will be able to:
- Know the names of some countries around the world.
- How to ask and answer about nationality, language and the country’s name

Tuyển tập bài giảng Tiếng Anh 6 - Collection English Lectures  Grade 6

  English 6 Unit 15: Country Lesson A1 – 4 Period 90 We are the worrld - Đây là bài Giảng Tiếng Anh 6 dạng giáo án điện tử giúp thầy cô tải về làm tài liệu giảng dạy, giúp các phụ huynh có căn cứ để dạy các con em mình ở nhà cho đúng với yêu cầu thầy cô. Giúp các bạn học sinh lớp 6 có những căn cứ để soạn và học Tiếng Anh bài này tốt nhất The aims and objectives:
- The aims: By the end of the lesson, students will be able to:
- Know the names of some countries around the world.
- How to ask and answer about nationality, language and the country’s name

English 6 Unit 15: Country Lesson A5 – 6 Period 92  Lesson B1 – 4 Cities, building and people - Đây là bài Giảng Tiếng Anh 6 dạng giáo án điện tử giúp thầy cô tải về làm tài liệu giảng dạy, giúp các phụ huynh có căn cứ để dạy các con em mình ở nhà cho đúng với yêu cầu thầy cô. 1-The aims: By the end of the lesson, students will be able to:
- Know the rules of comparison.
- Read and understand about some capitals.
- Introduce about cities they like. 2- Objectives: a. Language focus

English 6 Unit 7: Your house Lesson A3 – 5 Period 39 Is your house big? - Đây là bài Giảng Tiếng Anh 6 dạng giáo án điện tử giúp thầy cô tải về làm tài liệu giảng dạy, giúp các phụ huynh có căn cứ để dạy các con em mình ở nhà cho đúng với yêu cầu thầy cô. Giúp các bạn học sinh lớp 6 có những căn cứ để soạn và học Tiếng Anh bài này tốt nhất . Bài giảng này chỉ mang tính chất tham khảo, có thể có sơ suất. Xin thầy cô vui lòng điều chỉnh. Nếu có thắc mắc xin thầy cô để lại comment trong phần contact . Hãy vào http://tutenglish.com để có nhiều bài giảng mới hơn.

------>
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Pink Purple

Body

Background Color
Text Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction