----

Giáo Án Tiếng Anh Lớp 3 Học kì I - Năm học 2014 - 2015- Đây là Giáo Án Tiếng Anh Lớp 3 Học kì II - Năm học 2014 - 2015 - Soạn theo chương trình Tiếng Anh mới - Đề án dạy và học Tiếng Anh phổ thông đến năm 2020 do Bộ Giáo dục triển khai.

Trong học Kì 2 mỗi tuần dạy 4 tiết cụ thể những bài sau Unit 11. My family.
 Unit 12. How old are you?  Unit 13. My house.
Unit 14. Our room.  Unit 15. At home.
 Unit 16. The weather.   Unit 17. Outdoor activities.
 Unit 18. Colours.
 Unit 19. Our pets.
Unit 20.Out toys. The second term test and Correcting the test.

Giáo án Tiếng Anh Lớp 3 Học kì I - Năm học 2015 - 2016

Giáo án Tiếng Anh Lớp 3  Học kì I  - Năm học 2014 - 2015 - Đây là Giáo Án Tiếng Anh Lớp 3  Học kì I  - Năm học 2014 - 2015 - Soạn theo chương trình  Tiếng Anh mới -  Đề án dạy và học Tiếng Anh phổ thông đến năm 2020 do Bộ Giáo dục  triển khai. Giáo án soạn kĩ ,  chia làm 3 cột đó là : Time - Steps/Activities - Work arrangement . Trong giáo án phân rõ phần yêu cầu gồm :Aims, Objectives, Teaching methods: (Communicative approach., Techniques, Ask and answer (say individually),  Work in pairs/ groups,  Discuss...), Teaching aids,    Languages focus, Procedures:. Một sự nhất quán về cấu tạo mỗi bài soạn  thường gồm 3 phần rõ ràng : Warm up, New lesson, Summary and Home- link: . Font chữ trong giáo án Tiếng Anh 3 này chuẩn theo quy định của Bộ giáo dục. Nó thật dễ dàng cho thầy cô chỉnh sửa . Chúc thầy cô vui.

 

Tài liệu Giáo án đề thi dạy Tiếng Anh Phonics- Lbuk  dành cho  giáo viên
Thư mục lưu trữ các tài liệu của Vpbox dành cho giáo viên vào lấy các tài liệu văn bản để thuận tiện làm việc

------>
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Pink Purple

Body

Background Color
Text Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction