A+ A A-

Giáo án Tiếng Anh 6 - Chương trình mới | 6th Grade English Lesson Plans - Unit 3

Giáo án Tiếng Anh 6 - Chương trình mới | 6th Grade English Lesson Plans - Unit 3

Chào thầy cô và các bạn.
Đây là Giáo Án Tiếng Anh Lớp 6 Chướng trình mới - Unit 3: My Friends -  Giáo án này  chia 3 cột, vì tutenglish.com  nhận thấy soạn giáo án kiểu này dễ nhìn hơn, khoa học hơn và có tính thẩm mĩ hơn. font chữ unicode 14 - Tin rắng giáo án sẽ làm thầy cô hài lòng.

Read more: Giáo án Tiếng Anh...

Giáo án Tiếng Anh 6 - Chương trình mới | 6th Grade English Lesson Plans - Unit 4

Giáo án Tiếng Anh 6 - Chương trình mới | 6th Grade English Lesson Plans - Unit 4

Chào thầy cô và các bạn.
Đây là Giáo Án Tiếng Anh Lớp 6 Chướng trình mới - Unit 4: My Neighbourhood -  Giáo án này  chia 3 cột, vì tutenglish.com  nhận thấy soạn giáo án kiểu này dễ nhìn hơn, khoa học hơn và có tính thẩm mĩ hơn. font chữ unicode 14 - Tin rắng giáo án sẽ làm thầy cô hài lòng.

Read more: Giáo án Tiếng Anh...

Giáo án Tiếng Anh 6 - Chương trình mới | 6th Grade English Lesson Plans - Unit 5

Giáo án Tiếng Anh 6 - Chương trình mới | 6th Grade English Lesson Plans - Unit 5

Chào thầy cô và các bạn.
Đây là Giáo Án Tiếng Anh Lớp 6 Chướng trình mới - Unit 5: Natural Wonders of the World -  Trong đơn vị học này, các em sẽ được học về so sánh hơn với tính từ dài, cách dùng động từ khuyết thiếu  must  những từ ngữ xoay quanh chủ đề thiên nhiên, du lịch, khám phá , thám hiểm . Giáo án này  chia 3 cột, vì tutenglish.com  nhận thấy soạn giáo án kiểu này dễ nhìn hơn, khoa học hơn và có tính thẩm mĩ hơn. font chữ unicode 14 - Tin rắng giáo án sẽ làm thầy cô hài lòng.

Read more: Giáo án Tiếng Anh...

Giáo án Tiếng Anh 6 - Chương trình mới | 6th Grade English Lesson Plans - Unit 7

Giáo án Tiếng Anh 6 - Chương trình mới | 6th Grade English Lesson Plans - Unit 7

Chào thầy cô và các bạn.
Đây là Giáo Án Tiếng Anh Lớp 6 Chướng trình mới - Unit 7: Natural Wonders of the World -  Trong đơn vị học này, các em sẽ được học về so sánh hơn với tính từ dài, cách dùng động từ khuyết thiếu  must  những từ ngữ xoay quanh chủ đề thiên nhiên, du lịch, khám phá , thám hiểm . Giáo án này  chia 3 cột, vì tutenglish.com  nhận thấy soạn giáo án kiểu này dễ nhìn hơn, khoa học hơn và có tính thẩm mĩ hơn. font chữ unicode 14 - Tin rắng giáo án sẽ làm thầy cô hài lòng.

Read more: Giáo án Tiếng Anh...