A+ A A-

Thiết kế bài soạn Tiếng Anh 6 - Tập 1

Thiết kế bài soạn Tiếng Anh 6 - Tập 1 - Lesson Plan Design for Sixth grade English - Term 1. Thưa thầy cô , Đây là cuốn sách thiết kế giáo án đang bán đắt hàng nhất trong các nhà sách trong cả nước. Quyển dách này được nhiều thầy cô đang giảng dạy tin dùng. Trong quyển sách này bám theo cách dạy mới nhất , chuẩn nhất , phướng pháp dạy Tiếng Anh theo hướng giao tiếp cho người học coi là ngôn ngữ thứ hai. Nó chia ra cách khoảng định thời gian,. Các hoạt động dành cho giáo viên và học sinh.

Read more: Thiết kế bài soạn...