----

Một số cách khắc phục lỗi khi viết câu bị động

Quy tắc:
      Muốn chuyển từ câu chủ động sang câu bị động, ta cần thực hiện các bước sau:
-Xác định tân ngữ trong câu chủ động và chuyển nó thành chủ ngữ trong câu bị động.
- Xác định thì của động từ trong câu chủ động, chia động từ “to be” tương ứng với thì và với chủ ngữ mới trong câu bị động.
- Chia động từ chings trong câu chủ động ở dạng P2 (Past Participle) trong câu bị động.

 Một số lỗi mà học sinh thường mắc phải khi viết câu bị động
        Trong khi học câu bị động, các em thường gặp lỗi khi chuyển đổi câu, viết lại câu trong các trường hợp sau:
a,Tân ngữ của câu chủ động là một cụm giới từ phải được chuyển đổi thành chủ ngữ của câu bị động.
Eg: They must take care of books borrowed from the library. ( Active )

Kinh nghiệm  dạy kĩ năng nói trong giờ Tiếng Anh ở trường Trung học Cơ sở Nhu cầu nói của người học rất đa dạng, thay đổi tuỳ theo mục đích học, trình độ, lứa tuổi… Hoạt động nói của học sinh trong trường phổ thông thường do chương trình và sách giáo khoa xác định và đựoc xây dựng theo một số nguyên tắc nhất định như: Chủ điểm từ vựng, chủ điểm ngữ pháp, chức năng ngôn ngữ…

------>
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Pink Purple

Body

Background Color
Text Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction