A+ A A-

Các bài nghe Tiếng Anh Lớp 3 - Let's Learn English - Book 1

Thưa thầy cô và các bạn. Đây là Tập hợp các bài nghe trong cuốn Let's Learn English - Book 1 - dành cho thày cô đang dạy Tiếng Anh lớp 3 do Education Publishing House Vietnam. Các bài nghe này nằm trong một file. Thầy cô chỉ việc tải về và giải nén ra . Sau đó chèn vào bài giảng Powerpoint hay copy cả file dạng mp3 này mở trên các thiết bị phát âm thanh một cách dễ dàng. Chúc thầy cô tìm thấy tài liệu hay. Mong  thầy cô hãy thường xuyên vào http://TutEnglish.com để có nhiều tài liệu khác nhé.

Read more: Các bài nghe...

Các bài nghe Tiếng Anh Lớp 4 - Let's Learn English - Book 2

Thưa thầy cô và các bạn. Đây là Tập hợp các bài nghe trong cuốn Let's Learn English - Book 2 - Education Publishing House Vietnam. Các bài nghe này nằm trong một file. Thầy cô chỉ việc tải về và giải nén ra . Sau đó chèn vào bài giảng Powerpoint hay copy cả file dạng mp3 này mở trên các thiết bị phát âm thanh một cách dễ dàng. Chúc thầy cô tìm thấy tài liệu hay. và thầy cô hãy thường xuyên vào http://TutEnglish.com để có nhiều tài liệu khác nhé.

Read more: Các bài nghe...

Các bài nghe Tiếng Anh Lớp 5 - Let's Learn English - Book 3

Thưa thầy cô và các bạn. Đây là Tập hợp các bài nghe trong cuốn Let's Learn English - Book 3 - Education Publishing House Vietnam. Các bài nghe này nằm trong một  file. Thầy cô chỉ việc  tải về và giải nén ra . Sau đó chèn vào bài giảng Powerpoint hay copy cả file dang mp3 này mở trên các thiết bị phát âm thanh một cách dễ dàng. Chúc thầy cô tìm thấy tài liệu hay. và thầy cô hãy thường xuyên vào http://TutEnglish.com để có nhiều tài liệu khác nhé.
Các bài học trong Let's Learn English - Book 3
Unit 1: New Friends, New Places
Unit 2: The Date of Birth
Unit 3: Jobs - Self-check One
Unit 4: School Activities
Unit 5: Sports and Game

Read more: Các bài nghe...