A+ A A-

Đĩa & giáo trình Phonics Learning Box uk

Đĩa & giáo trình Phonics Learning Box uk Chương trình Tiếng Anh Phonics Learning Box UK là mt chương trình Tiếng Anh cho tr em theo tiêu chun quc tế, được B Giáo dc Anh đánh giá cao là mt chương trình tiếng Anh mi, có ng điu chun, hay nht và có uy tín. Hin ti, Phonics Learning Box UK đã và đang trin khai thành công nhiu Quc gia trên thế gii như : Hng Kông , Hàn Quc , Đài Loan , Malayxia , Trung Quc, Philipin , Inđônêxia , Srilanca…

Read more: Đĩa & giáo trình...