A+ A A-

Phương pháp dạy học môn Tiếng Anh THCS (ELT Methodology-Middle Schools)

 

 

 

Phương pháp dạy học môn Tiếng Anh THCS (ELT Methodology-Middle Schools)
 
Dạy Ngữ pháp cho học sinh

Phần cuối cùng của mỗi đơn vị bài học là phần Language Focus, nhằm giúp hệ thống hoá, củng cố và luyện tập sử dụng các chức năng ngôn ngữ, các điểm ngữ pháp và từ vựng đã xuất hiện trong các bài đã học. Tuỳ theo nội dung từng bài tập, giáo viên có thể lựa chọn những loại bài để học sinh thực hiện trên lớp hay hướng dẫn cho các em về làm tại nhà. Tuy nhiên, phần hệ thống hoá, củng cố và chữa bài là khâu quan trọng. Qua những bài tập này, giáo viên có thể rút ra được những mặt mạnh và mặt yếu của học sinh và có kế hoạch củng cố, bồi dưỡng thêm cho các em.

Read more: Phương pháp dạy...