Giáo án Tiếng Anh 6 - Chương trình mới | 6th Grade English Lesson Plans - Unit 4

Giáo án Tiếng Anh 6 - Chương trình mới | 6th Grade English Lesson Plans - Unit 4

Chào thầy cô và các bạn.
Đây là Giáo Án Tiếng Anh Lớp 6 Chướng trình mới - Unit 4: My Neighbourhood -  Giáo án này  chia 3 cột, vì tutenglish.com  nhận thấy soạn giáo án kiểu này dễ nhìn hơn, khoa học hơn và có tính thẩm mĩ hơn. font chữ unicode 14 - Tin rắng giáo án sẽ làm thầy cô hài lòng.

Read more ...

Giáo án Tiếng Anh 6 - Chương trình mới | 6th Grade English Lesson Plans - Unit 3

Giáo án Tiếng Anh 6 - Chương trình mới | 6th Grade English Lesson Plans - Unit 3

Chào thầy cô và các bạn.
Đây là Giáo Án Tiếng Anh Lớp 6 Chướng trình mới - Unit 3: My Friends -  Giáo án này  chia 3 cột, vì tutenglish.com  nhận thấy soạn giáo án kiểu này dễ nhìn hơn, khoa học hơn và có tính thẩm mĩ hơn. font chữ unicode 14 - Tin rắng giáo án sẽ làm thầy cô hài lòng.

Read more ...

Giáo án Tiếng Anh 6 - Chương trình mới | 6th Grade English Lesson Plans - Unit 2

Giáo án Tiếng Anh 6 - Chương trình mới | 6th Grade English Lesson Plans - Unit 2

Chào thầy cô và các bạn.

Đây là Giáo Án Tiếng Anh Lớp 6 Chương trình mới - Unit 2: My home -  Giáo án này do giáo viên tiếng Anh giàu kinh nghiệm biên soạn, đã được  hội đồng sư phạm - tổ  Ngoại ngữ thẩm định rất kĩ càng, Cách soạn được dựa  trong Sách giáo viên của bộ sách giáo khoa mới này. . Về hình thức mình soạn giáo án này theo dạng chia cột, vì tutenglish.com  nhận thấy soạn giáo án kiểu này dễ nhìn hơn, khoa học hơn và có tính thẩm mĩ hơn.

Read more ...

Giáo án Tiếng Anh 6 - Chương trình mới | 6th Grade English Lesson Plans - Unit 1 My new school

Giáo án Tiếng Anh 6 - Chương trình mới | 6th Grade English Lesson Plans - Unit 1 My new school

Chào thầy cô và các bạn.
Đây là Giáo Án Tiếng ANh Lớp 6 Chướng trình mới - Unit 1: My New School - Lesson 1: Getting Started - A special day - Giáo án này do giáo viên tiếng Anh giàu kinh nghiệm biên soạn, đã được  hội đồng sư phạm - tổ  Ngoại ngữ thẩm định rất kĩ càng, Cách soạn được dựa  trong Sách giáo viên của bộ sách giáo khoa mới này. Nếu thầy cô có sách giáo viên Tiếng Anh 6 mới , thầy cô  có thể nhận thấy phần hướng dẫn dạy trong sách rất chi tiết và sát nội dung, công việc của giáo viên  là chỉ cần thay đổi một số chỗ để nó phù hợp với đặc điểm của học sinh nơi thầy cô đang dạy. Về hình thức mình soạn giáo án này theo dạng chia cột, vì tutenglish.com  nhận thấy soạn giáo án kiểu này dễ nhìn hơn, khoa học hơn và có tính thẩm mĩ hơn.

Read more ...

Giáo án Let's Learn English Book 1 - Học kì I - Lớp 3 - Năm học 2019 - 2020

Giáo án Let's Learn English Book 1 - Học kì I - Lớp 3 - Năm học 2019 - 2020 - Đây là Giáo Án Tiếng Anh Lớp 3 Học kì I - Năm học 2014 - 2015 - Soạn theo chương trình  Let's Learn English Book 1 - Học kì I - Lớp 3 - Đề án dạy và học Tiếng Anh phổ thông đến năm 2020 do Bộ Giáo dục triển khai. Giáo án soạn kĩ , chia làm 3 cột đó là : Time - Steps/Activities - Work arrangement . Học kì I , chương trình này dạy 6 bài đó là:Unit 1: Hello
Unit 2: Thank you
Unit 3: Our Names
Unit 4: My Friends
Unit 5: My School
Unit 6: My Classroom .

Read more ...
Top