Đề thi Tiếng Anh 3 - Học kì II - 2015 - Đề 4

Đề thi Tiếng Anh 3 - Học kì II - 2015 - Đề 4-  

Read more ...

Đề thi Tiếng Anh 3 - Học kì II - 2015 - Đề 4

Đề thi Tiếng Anh 3 - Học kì II - 2015 - Đề 4-  

 

Read more ...

Đề Kiểm tra Tiếng Anh 3 Học Kì 1 - Đề 1 Năm học 2017 - 2018

Đề Kiểm tra Tiếng Anh 3  Học Kì 1 - Đề 1 Năm học 2017 - 2018

Chào thầy cô và các bạn.

Đây là đề Kiểm tra Tiếng Anh Lớp 3  Năm học 2017 - 2018 cuối học kì 1 theo chương trình hiện hành. Đề Kiểm tra thiết kế theo ma trận 4 mức độ ( nhận biết , thông hiểu , vận dụng và vận dụng cao) thgeo đúng thông tư 22 . Có đáp án biểu điểm rõ ràng. Tutenglish.com nghĩ rằng đây là tài liệu hay giúp cho thầy cô hay các bạn học sinh Lớp 3 ôn tập tốt  cho kì thi cuối học kì 1 này. Xin cảm ơn.

Read more ...
Top