A+ A A-

Africa Animals Vocabulary for Children

Africa Animals Vocabulary for Children

Một số con vật quen thuộc ở Châu Phi

- Em hãy nhớ xem có những con vật gì ở Châu Phi nhé?

- Hãy liệt kê và ghi ra một mảnh giấy nhỏ. Ví dụ như: Linh dương, voi..

- Vậy em có biết Linh dương - Tiếng Anh đọc như thế nào không?

- Antelope là gì nhỉ? Em hãy nhấp chuột vào hình và đọc theo người Anh bản địa phát âm nhé.

Chúc em nhớ thật nhiều từ về Con vật ở châu Phi = Africa Animals.

Antelope

Linh dương

Baboon

Khỉ đầu chó

Camel

Lạc đà

 

Cheetah

Báo Gepa

Chimpanzee

Tinh Tinh

Elephant

Voi

 

Gazelle

Linh dương Gazen

Gnu

Linh dương đầu bò

Gorilla

Vượn

 

Giraffe

Hươu cao cổ

Hippopotamus

Hà mã

Hyena

Linh cẩu

 

Leopard

Báo đốm

Lion

Sư tử đực

Lioness

Sử tử cái

 

Monkey

Khỉ

Rhinoceros

Tê giác

Zebra

Ngựa vằn