A+ A A-

Em học chào trong Tiếng Anh

Em học chào trong Tiếng Anh

Trong bài học này, giúp các em nhớ các từ về chào hỏi.
 - Trong Tiếng Anh, để hỏi tên một ai đó, chúng ta sử dụng mẫu câu:
What’s your name? (Tên bạn là gì?)
Và trả lời là:
I’m + tên hoặc My name’s + tên
Ví dụ : I’m Hung
Hoặc em cũng có thể trả lời là:
 My name’s + tên
Ví dụ : My name is Hung.
- Còn khi muốn hỏi thăm sức khỏe ai đó, các bé hãy sử dụng mẫu câu sau đây:
how are you? (Bạn có khỏe không?)
Và câu trả lời sẽ là: I’m fine, Thank you (Mình khỏe. Cảm ơn bạn).

Các em hãy nhấp chuột vào hình ảnh để đọc to từ

Hello

Chào bạn!

Hi

Chào nhé!

Good bye!

Tạm biệt nhau nhé!

 

Good morning

Chào buổi sáng

Good afternoon

Chào buổi chiều

Good evening
Chào buổi tối

Good night

Chúc ngủ ngon!

Please

Làm ơn, cho...

Thanks

Cảm ơn nhiều

 

Thankyou

Cảm ơn bạn


Good morning = Chào buổi sáng
Good afternoon = Chào buổi chiều
Good evening  = Chào buổi tối
Good night = Chúc ngủ ngon!
Please.= Làm ơn, cho...
Thanks.= Cảm ơn nhiều
Thankyou. = Cảm ơn bạn