A+ A A-

Cách nói giờ trong Tiếng Anh - Clocks - Telling Time Vocabulary Word for children.

Cách nói giờ trong Tiếng Anh - Clocks - Telling Time Vocabulary Word for children.

Trong bài học này em  sẽ học cách nói giờ  đúng quen thuộc trong Tiếng Anh.

- Em hãy nhớ xem có bao nhiêu giờ được ghi  trên mặt đồng hồ?

- Hãy liệt kê và ghi ra một mảnh giấy nhỏ. và em hãy đọc to Ví dụ 1 giờ + Số 1 và thêm từ o'clọck

- Vậy em có biết 12 giờ  - Tiếng Anh đọc như thế nào không? Twelve  o'clock

- Hỏi giờ như thế nào nhỉ? Bây giờ là mấy giờ? Để hỏi mấy giờ rồi, Em sử dụng cấu trúc : “ What time is it?”Và câu trả lời sẽ là: “It’s  + số giờ o’clock”

Em hãy nhấp chuột vào hình và đọc theo người Anh bản địa phát âm đọc theo em nhé.

Chúc em nhớ thật nhiều từ về chỉ số giờ trong ngày quen thuộc = Clocks and time Vocabulary for Children

How to ask the time
Here are some phrases you can use when you want to know the time:
    - What's the time?
    - What time is it?
   -  Have you got the right time?
  -   What time do you make it?

How to tell the time
To tell someone what the time is, we can say "The time is..." or, more usually, "It's...". Here is a typical dialogue:
Question:     What's the time, please?
Answer:     It's three o'clock.

one o'clock

1 giờ

Two o'clock

2 giờ

three o'clock

3 giờ

 

four o'clock

4 giờ

five o'clock

5 giờ

six o'clock

6 giờ

seven o'clock

7 giờ

eight o'clock

8 giờ

night o'clock

9 giờ

 

ten o'clock

10 giờ

eleven o'clock

11 giờ

twelve o'clock

12 giờ