A+ A A-

Em học từ chỉ màu sắc trong Tiếng Anh

Em học từ chỉ màu sắc trong Tiếng Anh - Color Word Vocabulary List for Kids.

Trong bài học này bé sẽ học về một số từ chỉ màu sắc trong tMột số loại trang phục quen thuộc mà em biết.

- Em hãy nhớ xem có những tên màu nào quen thuộc mà em biết?

- Hãy liệt kê và ghi ra một mảnh giấy nhỏ. Ví dụ như: màu đỏ , màu vàng, màu xanh

- Vậy em có biết Màu đỏ - Tiếng Anh đọc như thế nào không?

- Black Tiếng Anh là gì nhỉ? Em hãy nhấp chuột vào hình và đọc theo người Anh bản địa phát âm đọc theo em nhé.

Chúc em nhớ thật nhiều từ về Các loại màu sắc quen thuộc = Colour Vocabulary for Children

Learning vocabulary is an important part of education that allows children to better understand the world around them. Read on to find out how this mom used some basic color activities to help her assess her child’s understanding. We at tutenglish.com love to encourage simple activities like this that help children learn.
Basic vocabulary is necessary for a child as they begin to learn to read.
Here is a simple activity for assessing a child’s knowledge of colors.

Use color pencils to make circle of each color. Point to circle and ask your children ,
“What color is this?”
Answer: It is read

Yellow

Màu vàng

White

Màu trắng

Violet

Màu tím

 

Red

Màu đỏ

Pink

Màu hồng

purple

Màu huyết dụ, màu tía

Orange

Màu cam

Navy

Màu xanh xám

Màu xanh cô ban

Maroon

Màu đỏ đô

Màu đỏ đậm

 

Magenta

Màu đỏ tím, màu hoa mười giờ

Light blue

Màu xanh nhạt

Màu xanh nhẹ

Green

Màu xanh lá cây

Màu xanh lục

 

Gray

Màu xám tro, màu ghi

Dark green

Màu xanh đậm

Brown

Màu nâu

Màu đất

Blue

Màu xanh dương, màu xanh nước biển, màu chàm

Beige

Màu nâu nhạt, màu be

Black

Màu đen
, màu tối, màu bồ hóng