A+ A A-

Farm Animals Vocabulary for Children

Farm Animals Vocabulary for Children

Một số con vật quen thuộc trong trang trại

- Em hãy nhớ xem có những con vật gì trong trang trại?

- Hãy liệt kê và ghi ra một mảnh giấy nhỏ. Ví dụ như: gà, bò, bê..

- Vậy em có biết - Tiếng Anh đọc như thế nào không?

Chicken là gì nhỉ? Em hãy nhấp chuột vào hình và đọc theo người Anh bản địa phát âm nhé.

Chúc em nhớ thật nhiều từ về Con vật trong trang trại = Farm Animals


 

Bull

Bò đực

Calf

Con bê

Cow

Bò cái

 

Chicken

Donkey

Con lừa

Flock of sheep

Bầy cừu

 

Female

Giống cái

Male

Giống đực

Horseshoe

Móng ngựa

 

Goat

Con dê

Herd of cow

Đàn bò

Horse

Ngựa

 

Lamb

Cừu non

Piglet

Lợn con

Pony

Ngựa nhỏ

 

Rooster

Gà trống

Saddle

Yên ngựa

Sheep

Cừu

 

Shepherd

Người chăn cừu

sow

Lợn nái