A+ A A-

Exercise Topic 3. Bread and Cereal - Learn English Vocabulary

Exercise Topic 3. Bread and Cereal - Learn English Vocabulary
Học Tiếng Anh nhớ nhanh qua hình ảnh 

 

Exercise Topic 3. Bread and Cereal - Learn English Vocabulary

1. Introduction

Thưa thầy cô và các bạn,

Thầy cô và các bạn đang quan tâm đến bài học từ vựng Tiếng Anh có trên trang http://tutenglish.com.

Đây là bài tập kéo thả giúp các bạn nhớ nhanh  từ vựng về chủ đề  Topic 3. Bread and Cereal - Learn English Bánh ngọt , bánh mì.   Các bạn hãy nghĩ mình nhớ những từ nào có trong bài học này. Quan sát ảnh và chọn từ Tiếng Anh tương ứng 

Now, Drag the words on the right to match the picture on the left.
When you have finished this exercise, close this browser window to return to the tutorial.

 

2. Learn by heart - English Vocabulary  by TutEnglish.com

 

3. Listen again for this lesson on TutEnglish.com
Các bạn có thể tải về máy để học hay làm tài liệu giảng dạy , Để nghe lại từ đó các bạn hãy nhấp vào biểu tượng loa Mời các bạn nhấp vào đây để làm bài tập:

 

______________________________________________http://tutenglish.com______