A+ A A-

Topic 3: Bread and Cereal - Học Tiếng Anh nhớ nhanh qua hình ảnh

Topic 3. Bread and Cereal - Học Tiếng Anh nhớ nhanh qua hình ảnh 

Learn English Vocabulary Through Pictures 

 

Topic 3. Bread and Cereal - Học Tiếng Anh nhớ nhanh qua hình ảnh  - Học từ vựng Tiếng Anh chủ đề Bánh mì

1. Introduction

Thưa thầy cô và các bạn,

Thầy cô và các bạn đang quan tâm đến bài học từ vựng Tiếng Anh có trên trang http://tutenglish.com.

Đây là loạt từ vựng về chủ đề Topic 3  Bread and Cereal - Học từ vựng Tiếng Anh chủ đề Bánh mì  - Bánh  các bạn hãy nghĩ mình biết bao nhiêu loại bánh? Chúng đọc ra sao? Có mấy âm tiết , bắt đầu bằng con chữ gì? Hãy bật loa và đọc theo hương dẫn.

Bread - Cereal & More
Bagels,  Bagel Mix,  Biscuits, Bread,  Recommended Books, Bread Crumbs & Batter   Bread Mixes  Bread Stick    Breakfast/Snack Bars, Cereals  Crackers    Hot Dog/Hamburger Buns    Muffin Mix    Muffins    Pancake & Waffle Mix   Pastry    Pizza Crust   Pizza Sauce   Tortillas  Waffles    Pizza

2. Watch this lesson on TutEnglish.com

3. Meaning into words this lesson on TutEnglish.com

Đây là những từ có trong bài học này, các bạn hãy đọc lại chúng, chú ý cách phát âm

 • bread   /bred/       bánh mỳ

 • biscuit /ˈbɪs·kɪt/      bánh bích quy, bánh bơ tròn…

 • cold /koʊld/ Bánh mì khô

 • cereal /ˈsɪər·i·əl/ ngũ cốc, đồ ăn từ ngũ cốc

 • doughnut  /ˈdoʊ·nʌt, -nət/ Bánh vòng

 • grain /ɡreɪn/ thóc, gạo, ngũ cốc

 • muffin /ˈmʌf·ɪn/ bánh nướng xốp

 • oatmeal /ˈoʊtˌmil/      bột yến mạch, cháo yến mạch, màu nâu sáng…

 • pancake /ˈpænˌkeɪk/ Bánh pancake

 • rice /rɑɪs/ gạo

 • roll /roʊl/      súc, cuộn, ổ bánh mỳ nhỏ…

 • toast  /toʊst/ nướng…

 • waffle /ˈwɑf·əl/  Bánh waffle

4. Continue this lesson on TutEnglish.com
Các bạn có thể tải về máy những ài liệu để học hay  giảng dạy , Mời các bạn nhấp vào đây :

Nhấn vào link dưới đây để làm bài tập:

>>>>     Topic 3. Bread and Cereal - Học Tiếng Anh nhớ nhanh qua hình ảnh   

______________________________________________http://tutenglish.com______