A+ A A-

Topic 5 Dairy - Học từ vựng Tiếng Anh chủ đề Món ăn từ sữa

Topic 5 Dairy - Học từ vựng Tiếng Anh chủ đề Món ăn  từ sữa

1. Introduction

Thưa thầy cô và các bạn,

Thầy cô và các bạn đang quan tâm đến bài học từ vựng Tiếng Anh có trên trang http://tutenglish.com.

Đây là loạt từ vựng về chủ đề Topic 1 Vegetables - Học từ vựng Tiếng Anh chủ đề Rau - các bạn hãy nghĩ mình biết bao nhiêu loại thực  phẩm được làm từ nguyên liệu sữa? Món ăn từ sữa, Trong Tiếng Anh Chúng đọc ra sao? Có mấy âm tiết , bắt đầu bằng con chữ gì? Hãy  bật loa và đọc theo hướng dẫn.

2. Watch this lesson on TutEnglish.com

3. Meaning into words  this lesson on TutEnglish.com

Dairy /ˈdeər·i/      cửa hàng bán bơ sữa, nơi trữ và sản xuất bơ sữa…

 • butter   /ˈbʌt̬·ər/      bơ

 • cottage cheese /ˈkɑt̬·ɪdʒ ˌtʃiz, ˈtʃiz/ Phô mai tươi

 • cheese   /tʃiz/     pho mát…

 • ice cream   /ˈɑɪs ˌkrim/ kem que

 • cream /krim/ Kem

 • half and half    sữa nguyên kem

 • margarine /ˈmɑr·dʒə·rɪn/ bơ thực vật

 • milk /mɪlk/ sữa…

 • skim milk  /ˈskɪm ˈmɪlk/ Sữa tách béo

 • sour  cream sɑʊər/  /ˈsɑʊər ˌkrim/    chua, có vị giấm, ôi

 • cream   / ˌkrim/    Kem

 • yoghurt /ˈjoʊ·ɡərt/ Sữa chua

 •  buttermilk /ˈbʌt̬·ərˌmɪlk/ Sữa tươi lên men

  Dairy /ˈdeər·i/      cửa hàng bán bơ sữa, nơi trữ và sản xuất bơ sữa…

4. Listen again for  this lesson on TutEnglish.com
Các bạn có thể tải về máy để học hay làm tài liệu giảng dạy , Để nghe lại từ đó các bạn hãy nhấp vào biểu tượng loa
Mời các bạn nhấp vào đây để  làm bài tập:

5. Exercise for  this lesson on TutEnglish.com
Đây là bài tập trắc nghiệm nhớ từ của bạn cho bài học này. Hãy nhấp và giữ kéo chuột để ghép từ với ảnh tương ứng. Các bạn có thể tải về máy để học hay làm tài liệu giảng dạy .
Mời các bạn nhấp vào đây để  làm bài tập:

Nhấn vào đây để làm bài tập: