A+ A A-

Vocabulary about Dairy - cửa hàng bán bơ sữa

Vocabulary about Dairy -  cửa hàng bán bơ sữa

Chào các em .
Hôm nay các em sẽ học về tên những thực phẩm được làm từ sữa có trong phòng ăn nhà mình. Những chế phẩm từ sữa đó có tên gọi là gi? Để nghe được chắc chắm máy bạn đã cài Flash Player .  Hãy nhấp chuột vào  màn hình để nghe được bài học này.
Phòng ăn = Dining room.
Vậy trong phòng ăn có những gì ? Hãy phấp chuột vào hình ảnh . Và em hãy đọc theo từ đó nhé.
Nếu cần em lấy vở ghi lại từ đó để luyện tập.
Hỏi bạn: - What's this?
Trả lời : - This is a (n)....

In this lesson, you will learn some vocabularies about the dairy. There 're many things usually use  form milk for good meal. This is the place where the family usually eat dinner. If you have soup for dinner, or cereal for breakfast you will eat it out of a bowl. If you eat soup, you will use a soup spoon, which is rounder and deeper than a dessert spoon. A soup bowl is sometimes deeper than a cereal bowl.

--------->

Vocabulary about Dairy -  cửa hàng bán bơ sữa

 --------->

Vocabulary about Dairy - cửa hàng bán bơ sữa

--------->

6. Download this lesson on TutEnglish.com

Choose icon and lick here to Download materials for Teaching and learning This English Lecture

Danh sách các bài học Vocabulary You Tube Giáo án Contact - Email

 

__________________________________________________http://tutenglish.com______