A+ A A-

Cách nói giờ trong Tiếng Anh - Clocks - Telling Time Vocabulary Word for children.

Cách nói giờ trong Tiếng Anh - Clocks - Telling Time Vocabulary Word for children. Trong bài học này em  sẽ học cách nói giờ  đúng quen thuộc trong Tiếng Anh. - Em hãy nhớ xem có bao nhiêu giờ được ghi  trên mặt đồng hồ? - Hãy liệt kê và ghi ra một mảnh giấy nhỏ. và em hãy đọc to Ví dụ 1 giờ + Số 1 và thêm từ o'clọck - Vậy em có biết 12 giờ  - Tiếng Anh đọc như thế nào không? Twelve  o'clock- Hỏi giờ như thế nào nhỉ? Bây giờ là mấy giờ? Để hỏi mấy giờ rồi, Em sử dụng cấu trúc : “ What time is it?”Và câu trả lời sẽ là: “It’s  + số giờ o’clock” Em hãy nhấp chuột vào hình và đọc theo người Anh bản địa phát âm đọc theo em nhé.

Read more: Cách nói giờ...